Wyszukiwarka:

 


 Archiwum:

[1991-1999] [2000-2004] [2005-2008] [2009-2013] [2014-2018] [2019-2023]


Grażyna Zambrzycka, Bursztynowy niedźwiedź
Redakcja: Edward Zyman. Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano prace malarskie Andrzeja Brakonieckiego.
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Toronto–Rzeszów 2021, ss. 88.

Cena: 20 złNajnowszy tom Grażyny Zambrzyckiej Bursztynowy niedźwiedź ukazuje się jako czwarta pozycja Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w tzw. serii z czerwonym grzbietem. Jej cechą wyróżniającą jest połączenie tekstu poetyckiego z propozycją plastyczną. Aczkolwiek ideą owego związku jest osiągnięcie formuły artystycznego dopełnienia, obie propozycję stanowią równocześnie przekaz autonomiczny, operując właściwym sobie instrumentarium środków ekspresji.

Od redakcji


Antoni Wolak, Uśpione szczęście
Redakcja: Edward Zyman. Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano obrazy Grażyny Tonkiel.
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Toronto–Rzeszów 2021, ss. 96.

Cena: 20 złWiersze Antoniego Wolaka ujmują swoją naturalnością. Są bliskie mowy potocznej, jakby programowo odżegnywały się od sztuki pięknego pisania. Nie ukrywają też, że mówią w imieniu podmiotu lirycznego, w którym uważny czytelnik dostrzec może z łatwością autora. Może, bo taka jest intencja piszącego, lecz równocześnie powinien, również zgodnie z jego intencją, ów miejscami przewrotny autobiografizm weryfikować w każdym zapisie. Wówczas okaże się, że są to wiersze niekoniecznie konkretnej osoby, lecz w równym stopniu egzula, nomady, dla którego emigracja, egzystencja, rozszerzająca obszar doświadczeń i pole widzenia, a także rozumienia świata, stała się swoistym zrządzeniem losu.

Z noty Edwarda Zymana


Edward Zyman, Światłoczułe znaki czasu. Wiersze okolicznościowe
Redakcja: Jan Wolski. Opracowanie graficzne: Grzegorz Wolański.
Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2021, ss. 92.

Cena: 20 złAutor zebrał powstałe na przestrzeni wielu lat okolicznościowe utwory liryczne, które dostarczają wielu ciekawych informacji o życiu polskiej emigracji w Kanadzie, oddają klimat ceremonialnych, towarzyskich zdarzeń, pokazują środowisko z mniej oficjalnej strony emigracyjnej powszedniości. To ostatnia książka emigracyjnego pisarza, zmarłego 18 listopada 2021 r. w Mississauga.


Edward Zyman, Inaczej nie będzie nasycone… Notatnik domowy z lat dawnych i nowych
Redakcja: Marek Kusiba. Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano prace malarskie Joanny Dąbrowskiej.
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Toronto – Rzeszów 2021, ss. 104.

Cena: 20 złOd debiutu samodzielnym tomem w 1971 roku, aż po najnowszy, prezentowany zbiór Inaczej nie będzie nasycone… liryka Edwarda Zymana przeszła znamienna ewolucję: od sporu z rzeczywistością społeczno-polityczna Peerelu lat 80., po metafizykę ludzkiego bytu, esencję i tajemnicę istnienia. Trwający półwiecze proces reorientacji tej poetyki ilustruje konstrukcja tomu – tworzą go cztery odrębne, choć przenikające się cykle.


Maja Elżbieta Cybulska, Okienko. Notatki
Redakcja: Jan Wolski. Projekt okładki i rysunek w tekście: Grzegorz Wolański (wg fotografii Mieczysławy Wazacz)
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka „Frazy” [seria eseistyczna], Rzeszów 2021, ss. 144.

Cena: 28 zł

Janusz Pasterski, Rysunki naskalne
Redakcja: Jan Wolski. Opracowanie graficzne: Grzegorz Wolański
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2021, ss. 60.

Cena: 24 złRysunki na ścianach skalnych sprzed tysięcy lat są dzisiaj rzadkimi śladami przeszłości, potwierdzeniem ludzkiej potrzeby utrwalania przeżytych zdarzeń, wyrażania emocji, nawiązywania kontaktu. Miały też zapewne inne funkcje, np. magiczne, uzdrawiające, przywracające harmonię, zapewniające ład. W tym znaczeniu mogły pośredniczyć pomiędzy ludźmi a światem wyobrażonym, przeczuwanym, oczekiwanym. Czy na wysokich skałach nad brzegiem Nilu, czy ukryte głęboko w jaskiniach, czy wreszcie przysypane piaskiem na ostańcach skalnych gdzieś na obrzeżach pustyni, uwieczniały na swój prosty sposób czyjeś pojedyncze życie, nadawały mu sens, łączyły z czymś równie trwałym jak skała. Czy czymś takim może być dzisiaj poezja, książka, pojedynczy wiersz?


Mariusz Kalandyk, Wyznania miłosne (na czas zarazy)
Redakcja: Jan Wolski. Opracowanie graficzne: Grzegorz Wolański
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2021, ss. 56.

Cena: 20 złO tym, że czas zdefiniowany w tym tytułowym nawiasie nie stanowi zachęty do dokonywania wyznań, nie tylko miłosnych, przekonują już pierwsze wiersze tego tomiku, pochodzącego z biurka niesłusznie niezauważanego dziś przez krytyków poety i badacza literatury z Rzeszowa. […] Mariusz Kalandyk nie bawi się w ezoteryczne gry i zabawy językowe czy metaforyczne kalambury. Wali prosto z umieszczonego gdzieś pod domyślnymi obecnie polskimi „muralami” mostu, czasem jakby w takt śpiewek przy stole biesiadnym czy bożonarodzeniowym: moc się poci / moi //a truchleje reszta // nad stajenką dziura w niebie / dziura wchłania siebie […] pan niebiosów obdarzony /nim się zbudzi / nim ocuci / dziura w niebie zniknie // namalują na tej dziurze / puszkę coca coli / niech się dziecię / w pięknym świecie /niczego nie boi. I tak dalej.

Or. (Mieczysław Orski), „Odra” 2021, nr 11.


Miłaś mi ziemio helwecka wspaniała. Motywy szwajcarskie w wierszach poetów polskich (z dodatkiem kilku fragmentów prozy poetyckiej). Antologia.
Zebrał i wstępem opatrzył Jan Wolski, projekt okładki: Marek Pokrywka, Wydawnictwo Bonus Liber, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2021, ss. 392.

Cena: 52 złAntologia stanowi swoiste uzupełnienie książki Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów najnowszych (2019) i gromadzi łącznie blisko dwie setki rozmaitych tekstów lirycznych: od krótkich wierszy do obszernych poematów, dzięki czemu uświadamiamy sobie, jak długotrwała i wyrazista jest obecność Szwajcarii w liryce polskiej.
Autor antologii przyjął założenie, by w doborze utworów nie kierować się ich wartością artystyczną, lecz jedynie treścią tj. tematyka bądź motywiką, gdyż ważne jest samo występowanie Szwajcarii w poezji polskiej jako przejaw jej literackiej atrakcyjności – dlatego obok nazwisk poetów niewątpliwie wybitnych pojawiają się nazwiska mniej znane, a czytelnik antologii ma niczym niezakłóconą możliwość śledzenia ewolucji wizji poetyckiej kraju Helwetów i dokonujących się synchronicznie przemian w zakresie form artystycznych liryki polskiej. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na gruncie polskim.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Aleksandra Madydy


Marlena Makiel-Hędrzak, Preteksty
Ilustracje, wybór fragmentów literackich, koncepcja graficzna: Marlena Makiel-Hędrzak. Wstęp: Agnieszka Iskra-Paczkowska, posłowie: Jan Wolski. Projekt okładki: Jakub Niedziela. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria bibliofilska], Rzeszów 2020, ss. 110.

Cena: 54 złTo ślady spotkań szczególnych, przez Autorkę wyróżnionych, niejako włączonych w materie Jej prac. (…) Rysunki Marleny Makiel-Hędrzak dalekie są od ilustracyjności czy interpretacyjnej ekwilibrystyki. Prostota i szlachetność środków podtrzymują istnienie rzeczy i sensów, tych kotwic pamięci zbiorowej, przeobrażając się w indywidualny ślad. (…) Gdyby trzeba było znaleźć jedno słowo opisujące twórczość tej Artystki, byłaby to uważność.

Agnieszka Iskra-Paczkowska, Ze wstępu


Jan Wolski, Reagować – opisywać (niepowtarzalne)
Opracowanie i redakcja: Janusz Górnicki. Projekt okładki i rysunki w tekście: Marek Pokrywka.
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka „Frazy” [seria krytyczna], Rzeszów 2020, ss. 552.

Cena: 34 złReagować – opisywać to swoiste poszerzenie i uzupełnienie pól krytycznoliterackiej obserwacji zawartej w książce Dotykanie wiersza (2004), rozbudowanej o wstępy, posłowia, sprawozdania, relacje i wspomnienia.


Janusz Szuber, Zdrój uliczny
Redakcja: Jan Wolski. Portret autora: Władysław Szulc. Opracowanie graficzne: Duet Wolwo (Grzegorz Wolański i Jan Wolski). Bibliofilski nakład 73 egzemplarzy ręcznie numerowanych przez Autora. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2020, ss. 24.

Cena: 50 złZdrój uliczny to bibliofilski tomik, wydany w październiku staraniem Janka Wolskiego i rzeszowskiej „Frazy”. Janusz bardzo się spieszył, popędzał nas, aby przygotowany przez niego starannie plik, dopieszczony, po wielokrotnej korekcie trafił do drukarni. Tak się stało. Wydawnictwo przysłało książki, na których autor zobowiązał się osobiście wpisać numery – od 1 do 73. Wpisał, choć ta czynność w ostatnich dniach życia sprawiała mu ogromną trudność. W poniedziałek 26 października spod Rynku 14 odjechała karetka w kierunku szpitala, a niedługo potem kurier – z paczką dla wydawnictwa w Rzeszowie.

Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, Janusz Szuber poeta. Będziemy pamiętać, „Tygodnik Sanocki”, https://tygodniksanocki.pl/2020/11/06/janusz-szuber-poeta-bedziemy-pamietac/.


Michał Stachura, Trzy uśmiechy Mefistofelesa
Redakcja: Anna Jamrozek-Sowa. Projekt okładki: Grzegorz Wolański (wykorzystano fotografię Macieja Stafieja). Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2020, ss. 72.

Cena: 20 zł

Waldemar Kontewicz, Wilk którego karmisz.
Redakcja: Marek Kusiba i Edward Zyman. Posłowie: Edward Zyman. Okładka i rysunki: Iwona Bolińska-Walendzik.
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Toronto – Rzeszów 2020, ss. 128.

Cena: 20 złNajważniejsze przesłanie tomu zawarte jest w wierszu tytułowym. Wedle legend Indian Cherokee w każdym z ans żyją dwa wilki. Na przekór trendom dryfującej cywilizacji, w której żyć nam przyszło, pełnej autodestrukcji i zła, potwierdzających diagnozę Tadeusza Różewicza, że owo zło bierze się „z człowieka / zawsze z człowieka / i tylko z człowieka”, podmiot liryczny poezji Waldemara Kontewicza stara się zaszczepić nam wiarę w sens karmienia wilka, który uosabia dobroć, empatię, czułość i nadzieję, a nie tego, który jest tych wartości przeciwieństwem. Wilk, którego człowiek karmi, mówi poeta, jest dla niego ogromna szansą. W żadnym przypadku, bez względu na okoliczności, nie powinien jej przeoczyć ani lekkomyślnie zmarnować.

Z posłowia Edwarda Zymana


Jan Tulik, Tratwy Nostradamusa
Redakcja: Jan Wolski. Opracowanie graficzne: Marek Pokrywka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2020, ss. 48.

Cena: 18 złW Tratwach Nostradamusa […] centralne miejsce zajmuje tytułowy poemat prozą. Łączy on w sobie wątki filozoficzne, ezoteryczne, historyczne, wizyjne będąc wcale udanym literacko stopem rozmaitych jakości. Ale ten poemat stanowi również próbę wglądu w nasze chaotyczne i pogmatwane czasy, w których rozum nierzadko jest bezradny wobec ogromu napierających zdarzeń. […] Ważną jakością Tratw Nostradamusa jest efekt dialogowości, rozmowy jaką prowadzą wiersze tworzące tomik. Ów efekt uzyskuje poeta poprzez łączenie: zmysłowego i intelektualnego, realnego i wizyjnego, konkretnego i ogólnego, opisowego i aforystycznego. Właśnie dzięki temu zostajemy zaproszeni do świata, który jest wieloznaczny, wielowymiarowy, niefinalny, a przy tym atrakcyjny i ekscytujący czytelniczo.

Grzegorz Kociuba


Monika Brągiel, Wały szkwałowe,
Redakcja: Małgorzata Lebda, na okładce kolaż Małgorzaty Stachurskiej Gry. I Nagroda XIV OKP im. K. Ratonia Olkusz 2018,
Galeria Literacka przy GSW BWA w Olkuszu – Biblioteka „Frazy”, Olkusz 2019.

Cena: 25 zł (książka do nabycia w GSW w Olkuszu)Sekwencyjność zjawisk, życie w swych paroksyzmach, kłębowisko asocjacji, interferencja różnych pól semantycznych – to wyznaczniki poezji Moniki Brągiel. […] podmiot mówiący zdaje się szukać azylu, zarazem zaś wyjść poza widmowość, defensywną alienację wobec uskoków rzeczywistości, świata społecznych, politycznych, historiozoficznych uwarunkowań, zawirowań. […] sfera realnych odniesień, puls rzeczywistości interferuje z surrealnymi obrazami, pulsującymi skojarzeniami. Nie jest to kontaminacja, twórczy palimpsest, raczej epifaniczne rozbłyski, kontrapunkty tworzące niełatwą interpretacyjnie jakość.

Ryszard Mścisz


Zaglądać w oczy makom i stokrotkom. Twórczość Stanisławy Kopiec. Studia, szkice,
wspomnienia pod red. Jana Wolskiego
Projekt okładki: Marek Pokrywka
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy” [seria naukowa], Rzeszów 2019, ss. 384.

Cena: 35 zł[…] to pierwsze monograficzne opracowanie dorobku autorki Seansu serdecznego. Tom ważny i potrzebny, bowiem twórczość Stanisławy Kopiec, choć zaliczana do ciekawszych współczesnych zjawisk poetyckich, nie jest dobrze znana szerszemu czytelnikowi. […] Jej poezja chociaż wyrasta zazwyczaj z osobistych doświadczeń, staje się głosem uniwersalnym, dotyka najważniejszych kwestii życiowych, jak narodziny i śmierć, tożsamość indywidualna i narodowa, sens istnienia, poczucie szczęścia i spełnienia. Ta liryka to głos indywidualny, urzekający trafną metaforą, zaskakującym kontrapunktem, świeżym i oryginalnym spojrzeniem na rzeczywistość i transcendencję. Książka gromadzi w pierwszej części artykuły naukowe podejmujące szeroki wachlarz tematów odnoszących się do twórczości autorki Niebieskiej wsi. Opracowania krytyczne są dopełnione w części drugiej tomu przez świadectwa, wspomnienia i dokumenty oraz w kolejnej partii wiersze dedykowane poetce.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Bożeny Szałasty-Rogowskiej


Jacek Świerk, Złoże Boleści. Poemat dywersyjny
Redakcja: Jan Wolski
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 48.

Cena: 15 złZłoże Boleści nie jest gloryfikacją nędzy i porażki, bólu i wyobcowania, tylko głosem sprzeciwu wobec spychania na margines osób dotkliwie dotkniętych przez los. To poetycka dywersja, reakcja na to, że człowiek – centrum i korona stworzenia – jest jednym z mnóstwa, zwykle bezimiennych trybików w bezdusznej maszynie do pomnażania kapitału.

Jacek Świerk, Wstęp BHP


Waldemar Bałda, Naprawdę
Redakcja: Magdalena Rabizo-Birek
Ilustracje na okładce: Rafał Jedynak
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria prozatorska], Rzeszów 2019, ss. 124.

Cena: 20 złSzkolny zjazd, powrót po latach do Sanoka, miasta młodzieńczych wtajemniczeń, konfrontację przeszłości i teraźniejszości, portrety ludzi, kalejdoskop myśli, uczuć i obserwacji w stu krótkich odsłonach – to i więcej odnajdziemy w mistrzowskiej long short story Waldemara Bałdy.

Magdalena Rabizo-Birek


Grażyna Zambrzycka, Ślady,
redakcja: Edward Zyman Opracowanie graficzne: Janusz Górnicki. Na okładce wykorzystano obraz Andrzeja Brakonieckiego Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Toronto – Rzeszów 2019, ss. 64.

Cena: 20 złŚlady to zbiór wierszy o losie ludzkim, niepowtarzalnej mozaice egzystencjalnych doświadczeń, głównie człowieka nomady, wyrwanego ze swego pierwotnego środowiska – w wyniku niezależnych od niego zdarzeń, własnej woli, pragnienia zmian i ciekawości świata.

Z noty Edwarda Zymana


Janusz Szuber, Próba dębu / Teste do carvalho,
układ tomu i przekład na język portugalski: Zygmunt Wawrzyniec Wojski / Composição do volume e tradução para a língua portuguesa Zygmunt Wawrzyniec Wojski, na okładce obraz Zdzisława Beksińskiego EV, 1986, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 72.

Cena: 20 zł

Mariusz Olbromski / Маріуш Ольбромський, Powroty do Krzemieńca / Повертання до Кременця,
przekład wierszy na język ukraiński: Walentyna Sobol / Переклад вірші: Валентина Соболь, przekład wstępu i posłowia: Switłana Winniczenko / Переклад вступу та післямови: Світлани Винниченко, zdjęcia: Walentyna Tomczuk, Jan Skłodowski / Фото: Валентина Томчук, Ян Склодовський, wstęp / вступ: Urszula Olbromska / Уршуля Ольбромcька, redakcja i posłowie / pедакція і післямовa: Jan Wolski / Ян Вольський. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 64.

Cena: 24 złWiersze Olbromskiego inspirowane widokami Krzemieńca lub impulsami z miastem tym i ludźmi związanymi, stanowią zbiór spontanicznych, pisanych na gorąco komentarzy. (…) Wiersze te, ale także współtworzące książkę fotografie Walentyny Tomczuk i Jana Skłodowskiego, posługują się różnymi znakami, którymi są figury i kolory w swoim otoczeniu oraz pojęcia i dźwięki zapisane w symbolach liter.

Jan Wolski, Zdumienie pełne dobrych myśli (posłowie)


Edward Bolec, Dedykacje,
Redakcja i posłowie: Jan Wolski, fotografie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, miesięcznika „Echo Rzeszowa”, Bogusława Kotuli, Wandy Stanfil i Anne Neumann Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 104.

Cena: 20 złWiersze Bolca, szczególnie te odnoszące się do obrazów dawniejszego i tak samo współczesnego Rzeszowa, brzmią niczym relacje pełnego ciekawości podróżnika, ewidentnie zafascynowanego obserwowaną rzeczywistością. Te zapisy-sprawozdania są przede wszystkim realistyczne, co stanowi technikę typowo reporterską, jednocześnie mamy do czynienia z liryka opisującą coś nieopisywalnego, bo choć bywamy w tych samych miejscach, towarzysza nam te same widoki, to nasz świat, nasz punkt widzenia wymykają się jednoznacznej ocenie.

Jan Wolski, Dedykowane zmiennemu życiu (posłowie)


Jan Wolski, Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych,
redakcja Władysław Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, [seria naukowa], Rzeszów 2019, ss. 430.

Cena: 42 złRozprawa stanowi najambitniejszą do tej pory próbę ogarnięcia polskiego piśmiennictwa o tematyce szwajcarskiej lub z takimi motywami – wskazuje na to zakres czasowy badań: od romantyzmu do literatury najnowszej (w więc sześć epok literackich, tj. trzy wieki z okładem) […] kompetencje filologiczne wytwarzają u autora krytyczny stosunek do badań tej kategorii, dający możliwość przeprowadzenia swoistej wizji lokalnej, dzięki czemu stać go na weryfikację rozmaitych szwajcarskich szczegółów przestrzennych i kulturowych, obecnych w omawianych utworach. Narracja Pod urokiem Szwajcarii nie raz i nie dwa przekonuje, że kraj Helwetów nie ma w oczach Wolskiego nic z egzotyczności, przeciwnie – autor czuje się w tamtejszym krajobrazie i kulturze dobrze zadomowiony.

Z recenzji prof. dr. hab. Aleksandra Madydy


Alicja Jakubowska-Ożóg, Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, [seria naukowa], Rzeszów 2019, ss. 238.

Cena: 40 złMetafora „wciałowzięty”, zawarta w tytule książki Alicji Jakubowskiej-Ożóg, nadająca nagłówkowi interesujący kształt, zachęcająca do lektury, zaczerpnięta została z wiersza Miłosza Ksiądz Ch., po latach ze zbioru Nieobjęta ziemia. Wspomniana przenośnia wprowadza w centralny – zdaniem Autorki – motyw w liryce podkarpackiego twórcy, jakim jest ciało (cielesność).
Monografia (…) wyróżnia się klarowną, spójną i przemyślaną kompozycją. Mam tutaj na uwadze nie tylko całościową kompozycję, ale również budowę poszczególnych rozdziałów. Przeprowadzone analizy są rzeczowe, bardzo ciekawe, a wnioski celne. Autorka wykazała się swobodą w operowaniu zarówno badanym materiałem poetyckim, jak i krytycznoliterackim. Monografia prof. Alicji Jakubowskiej-Ożóg jest naukowo cenna i – ze względu na piękną polszczyznę – przyjazna w lekturze.

Z recenzji dr hab. Anny Wzorek, prof. UJ


Maja Elżbieta Cybulska, Łabędź. O wierszach,
projekt okładki i rysunki w tekście: Grzegorz Wolański, redakcja: Jan Wolski, Biblioteka „Frazy” [seria eseistyczna], Rzeszów 2019, ss. 64.

Cena: 20 złOd 2016 roku piszę o wierszach w londyńskim „Nowym Czasie”. Dotychczasowy plon jest skromny. Ale kto powiedział, że ilość się liczy. Tym bardziej, że wiersze zaczęły rosnąć, rozprzestrzeniać się i w ten sposób zrobiło się ich jakby więcej.

M.E.C., Od czytającej


Jan Tulik, Opisze to noc,
opracowanie graficzne i ilustracje: Marlena Makiel-Hędrzak, redakcja Jan Wolski, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 112.

Cena: 15 złHaiku zapisywane w rytmie sylabicznym i uty pisane w rytmie pięcio- i siedmiosylabowych wersów od dawna uwodziły Tulika (…)

Or., Nad książkami, „Odra” 2019, nr 5 (679)Opisze to noc jest bardzo szczegółowym notatnikiem poetyckim, będącym także czymś w rodzaju katalogu prowadzonych przez poetę drobiazgowych obserwacji.

Wojciech Kaliszewski, Stanąć w zachwycie, „Nowe Książki” 2019, nr 5


Jan Kozak, 12 imion,
Projekt okładki i ilustracje: Wojciech Kozak, redakcja Matylda Zatorska, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 64.

Cena: 15 zł

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Wiersze lekkomyślne,
opracowanie graficzne i projekt okładki: Jaśmina Parkita, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 40.

Cena: 18 zł

Edward Zyman, Bluźniąc bez umiaru,
opracowanie graficzne i ilustracje: Marek Pokrywka, redakcja Jan Wolski, Biblioteka „Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2019, ss. 72.

Cena: 26 złLimeryki Zymana to kopalnia odpowiedzi na pytania przeróżne, (…). Limeryki te są lekkie i swobodne, bywa – o co przecież chodzi – że wywołują uśmiech, czasem delikatnie zawstydzają, ale też skłaniają do swobodnych przemyśleń. Sugestywnie charakteryzują opisywane postaci, ich mikroświaty, gdzie buduje się akcja, by potem ją w odpowiednio prześmiewczy lub niedorzeczny sposób spuentować. Ich treść nie razi, bo odsyła uwagę czytelnika w inny wymiar, gdzie liczy się w pierwszym rzędzie formalna perfekcja, a absurdalność sytuacji skutecznie neutralizuje nadmierną ekscytację, bo dosłowność wcale nie jest tu dosłowna. Nie realizm, a wyobraźnia się liczy.

Jan Wolski, Pikanteria słownych igraszek, (posłowie)


Inga i Aleksander Madydowie, Dialogi z żoną mistrzynią riposty (i inne sceny z życia małżeńskiego),
linoryty Sylwii Zawiślak, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2018 s. 44.

Cena: 26 zł
Numery archiwalne "Frazy" i publikacje książkowe można zamawiać w redakcji
fraza@univ.rzeszow.pl.

Opłatę za publikacje należy wpłacać na konto:
PKP BP I/O Rzeszów 89 1020 4391 0000 6602 0043 7079.

Archiwalne numery „Frazy” - cena 10 zł.
   

 

        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio