Wyszukiwarka:

 


 Archiwum:

[1991-1999] [2000-2004] [2005-2008] [2009-2013] [2014-2018]

Rapperswilskie silva rerum.
Szkice pod redakcją Jana Wolskiego, projekt graficzny Grzegorz Wolański, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2017, ss. 160.

Cena: 34 złKsiążka gromadzi teksty referatów wygłoszonych podczas sympozjum w Uniwersytecie Rzeszowskim towarzyszącemu otwarciu wystawy o historii Muzeum Polskiego w Rapperswilu w październiku 2016 r. autorstwa Haliny Florkowskiej-Frančić, Haliny Czubaszek, Hanny Krajewskiej, Tadeusza Władysława Świątka, Izabeli Gass, Elżbiety Jastrzębowskiej i Jana Wolskiego


Jan Belcik, Cienie Getsemani
projekt okładki i ilustracje Marlena Makiel-Hędrzak, redakcja Jan Wolski, Biblioteka “Frazy” [seria poetycka], Rzeszów 2017, ss. 53.

Cena: 15 złNajnowszy tom poety z Krosna gromadzi wiersze zainspirowane podróżą do Ziemi Świętej. To zarazem poetycki dziennik podróży, reportaż i przewodnik po historii i współczesności tego niezwykłego miejsca, cykl medytacji i modlitw oraz erudycyjny dialog z Pismem Świętym i poprzednikami w podejmowaniu tego tematu – m.in. Juliuszem Słowackim i Karolem Wojtyłą.


Zygmunt Ławrynowicz, Stracony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza Studia i szkice
pod redakcją Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Jana Wolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka „Frazy” [seria naukowa], Rzeszów 2017, ss. 423.

Cena: 34 złBył prawdziwy i szczery do bólu, modlitewnie. Jak wszyscy poeci nieistniejących już wtedy „Kontynentów”, także w trudnych dla Polski czasach daleki zarówno od języka patriotycznego frazesu, jak od szyfrów i pułapek zanachronizowanej poezji lingwistycznej, sięgał do pokładów własnej tożsamości, od odrodzenia przez pokorę w obliczu klęski, jakby ponawiając dramat, tragedię i nadzieję obrzędu Dziadów.

Fragment Szkicu do portretu Zygmunta Ławrynowicza Andrzeja Lama


Alicja Ungeheuer, Wiersze kuchenne,
redakcja Jan Wolski, zdjęcia Marcin Gołąb, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, [seria poetycka], Rzeszów 2016, ss. 49.

Cena: 15 złAlicja Ungeheuer w swoim najnowszym tomie wierszy sięga po zjawiska znane z twórczości lingwistycznej i prowadzi z czytelnikiem specyficzną rozmowę – grę – zabawę. Chętnie posługuje się onomatopejami, niedopowiedzeniami, żartem słownym, co podkreśla dystans do świata, ludzi, wydarzeń. Tytułowa „kuchnia” staje się metaforą wszechświata. Poetka nawiązuje także do obszaru dzieciństwa, by poprzez jego opis ujawnić ukryty w człowieku potencjał dziecka. Tom jest więc świadectwem lub próbą odnajdywania wolności w dorosłym świecie.

Jan Wolski


Andrzej Busza, Atol. Wiersze wybrane,
redakcja i posłowie Janusz Pasterski, opracowanie graficzne Janusz Górnicki, na okładce wykorzystano obraz Wilhelminy Buszy Astronauta, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2016, ss. 247.

Cena: 24 złPierwsze krajowe wydanie polskiej i angielskiej poezji jednego z ostatnich twórców emigracji niepodległościowej, z londyńskiej grupy Kontynentów, obejmuje cały dorobek poety – od wydanego w Instytucie Literackim w Paryżu debiutu „Znaki wodne” (1969) po bibliofilski tomik „Niepewność” (Toronto 2013), także wiersze rozproszone i dotąd niepublikowane.

Utwory poetyckie Andrzeja Buszy są swego rodzaju syntezą tradycji i nowoczesności, przeszłości i teraźniejszości, indywidualności i zbiorowości, prywatności i kodów kultury, intymności i ekfrastyczności. Mitologiczno-biblijny kostium, odzwierciedlając „podskórny katastrofizm”, podkreśla grozę i pustkę egzystencji, w którą wpisane są głównie przemijanie, cierpienie, zagubienie, alienacja, rozpacz będąca konsekwencją przekonania, że „[...] potomne czasy/ wszystko zarówno/pokryją zapomnieniem”.


Agnieszka Nęcka, Imperatyw bycia w ruchu, „Nowe Książki” 2017, nr 3.


Marta Tomczyk-Maryon, Sto par bytów,
redakcja Łukasz Jarosz, na okładce: obraz Steela Aksla Hovmanda Mardsena, Echo, Galeria Literacka przy GSW BWA w Olkuszu – Biblioteka „Frazy”, Olkusz 2016, ss. 44.

Cena: 15 złDojrzały poetycki debiut laureatki I nagrody XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Kazimierza Ratonia 2015. Wiersze Marty Tomczyk-Maryon – pochodzącej z Krakowa literaturoznawczyni, autorki opowiadań, tłumaczki, mieszkającej od kilku lat w Norwegii – wyróżnia wysoka temperatura zaangażowania w świat w i Polskę, (auto)krytycyzm refleksyjność, czarny humor i realizm. Objawia się czytelnikom poetka myśląca, mocno stąpająca po ziemi i stawiająca przed sobą najwyższe poetyckie wzory wyrafinowania i prostoty: Emily Dickinson i Wisławę Szymborską.


Florian Śmieja, Dotykanie świata. Wiersze wybrane,
wstęp Zbigniew Andres, wybór wierszy, układ tomu, redakcja Edward Zyman, projekt okładki Marlena Makiel-Hędrzak, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2016, ss. 428.

Cena: 28 zł„Dotykanie świata” jest wyborem wierszy, obejmującym dorobek z ponad 60 lat pracy twórczej emigracyjnego poety, tłumacza, eseisty, znawcy literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, profesora uczelni angielskich, kanadyjskich i polskich. Są tu motywy rekonstruujące świat zapamiętany sprzed emigracji, a zatem momenty z wczesnej młodości i dzieciństwa oraz motywy (zapisane refleksje) nawiązujące do okresu późniejszego, zwłaszcza do sytuacji po upadku komunizmu, to jest po roku 1989. Mamy tutaj jakby doświadczenie historii, aktywne towarzyszenie przemianom dziejów, ale też i literacki zapis kondycji ludzkiej, swoistą diagnozę wewnętrznych stanów człowieka.

(ze Wstępu)


Hugo Loetscher, Klucz do pralni,
przełożył Jan Wolski, opracowanie graficzne Marek Pokrywka i duet Wolwo, Biblioteka „Frazy”, [seria prozatorska], Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2016, ss. 165.

Cena: 26 złHugo Loetscher lubi bawić się słowem i potrafi przedstawić językowe perypetie w sposób równie zajmujący i zabawny, co prof. Jerzy Bralczyk. […] rozprawia się z narodowymi przywarami Szwajcarów. Teksty Loetschera służą wyostrzeniu spojrzenia, uczą kultury krytyki, dystansu do siebie i szacunku dla innych narodów. To doskonała lektura dla osób, które planują stały pobyt w tym kraju, chcą go lepiej poznać.

Aleksandra Urbańczyk, „Forum Akademickie” 2017, nr 1.


Krystyna Lenkowska, Babeliada
projekt okładki Marek Pokrywka, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2016, ss. 140.


[…] to, iż nie sposób czytać prozy Lenkowskiej konsumpcyjnie, stanowi o atrakcyjności tego wystąpienia. […] literatury „z życia wziętej”, zwłaszcza tej operującej „kobiecymi tematami” mamy za dużo, [...] Lenkowska również chciała – by tak rzec – dać coś od siebie, wypowiedzieć jakąś własną prawdę, otwierając się na inną niż poetycka ekspresję. Rozegrała jednak partię po swojemu, wypada więc ukłonić się pisarce.

Dariusz Nowacki, Los zaszyfrowany, „Nowe Książki” 2016, nr 10.

Cena: 25 złDebiut prozatorski znanej poetki, tłumaczki i animatorki życia literackiego. Anna Janko napisała po lekturze książki: „»Babeliada« jest wyrafinowana estetycznie, intelektualnie, językowo; to książka elitarna w każdym calu. Dla czytelnika poszukującego w literaturze artystycznej przygody i egzystencjalnej prawdy”.
Jan Tulik, Trzewiczek Amalii albo umarłych z żywymi obcowanie
projekt, przygotowanie i skład WOLWO (Grzegorz Wolański i Jan Wolski), Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2016, ss. 38.

Cena: 18 złPoemat Jana Tulika złożony z siedmiu części i epilogu to opowieść o czasie, jego warstwowej, ale jednolitej strukturze, w której przeszłość to tylko inna teraźniejszość. Jego bohaterką jest Amalia Mniszchowa, jedna z najbardziej wpływowych kobiet XVIII wieku, której nagrobek w dukielskim kościele, wabi zmysły, inspiruje i fascynuje poetów i pisarzy, by przywołać „Duklę Amaliową (1952-1975)” Mirona Białoszewskiego, „Duklę” (1982) Jerzego Harasymowicza, „Duklę” (1997) Andrzeja Stasiuka, czy jeszcze inną „Duklę” (2004) Janusza Szubera. Do grona tego dołączył teraz Tulik.


Jan Wolski


Radosław Wiśniewski, Inne bluesy,
redakcja Joanna Mueller, na okładce obraz Ireny Gajser, bez tytułu ze zbiorów GSW w Olkuszu, Biblioteka Galerii Literackiej przy GSW BWA w Olkuszu – Biblioteka „Frazy”, redaktor serii Olgerd Dziechciarz, Olkusz 2015, ss. 45.

Cena: 15 złW wierszach Radosława Wiśniewskiego zwraca uwagę oryginalne wykorzystanie oniryzmu jako sposobu opisanie nie tego, co „nieświadome”, ale tego właśnie, co znane, obecne w myślach, może nawet bliskie. Paradoksalnie to rzeczywistość dopomina się o głos, wciska się zdarzeniami, głosami, obrazami

Janusz Pasterski, Sny i odkrycia, „Fraza” 2015, nr 1-2.

Książkę można także nabyć przez stronę Stowarzyszenia Żywych Poetów w Brzegu http://zywipoeci.pl/


Jan Darowski, Poezje,
posłowie Jan Wolski, t. 2 Dzieł Jana Darowskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2015, ss. 428.

Cena: 32 złZamykający edycję „Dzieł Jana Darowskiego” tom gromadzi praktycznie całą zachowoną spuściznę poetycką tego wybitnego a zapomnianego pisarza z konstelacji Kontynentów, który za życia opublikował w Londynie jedynie dwa tomy wierszy. Obejmuje wiele nieznanych ineditów, z których wyróżnia się obszerny cykl miniatur „Okruchy” oraz przekłady wierszy D.H. Lawrence’a i W.B. Yeatsa. Tom zamyka sylwetka Darowskiego nakreślona przez jego syna Michała oraz spis angielskich przekładów poety.


Grażyna Zambrzycka, Niewidzialny zapaśnik
, redakcja: Edward Zyman, projekt okładki: Janusz Górnicki, [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2015, ss. 52.

Cena: 12 złÓsmy w dorobku Grażyny Zambrzyckiej, autorki mieszkającej od lat w Vancouver, dowodnie pokazuje, że po odejściu poetów tej miary, co Wacław Iwaniuk i Bogdan Czaykowski, być może mamy do czynienia z najciekawszym polskim głosem lirycznym (wyobraźnią, dykcją) w Kanadzie. […]
Kształtna forma dobrze koresponduje z filozoficzną problematyką tej twórczości, od lat eksplorującej motyw egzystencjalnej wędrówki, przygody i niespodzianki w strumieniu zmieniającego się czasu, pejzażu, okoliczności. Podróży sprzęgającej idee twórczego, uważnego życia i bliskiej zawsze sztuki, tradycji, przeszłości, której podmiotem oraz uczestnikiem jest wędrująca przez świat i czas „świadomość”.

Karol Wojewoda, Wędrowanie jest początkiem jeszcze większej tęsknoty, „Nowe Książki” 2015, nr 8.


Kazimierz Surowiec, „Kto ty jesteś?”. Poezja Władysława Bełzy dla dzieci
, projekt graficzny Janusz Górnicki, [Biblioteka „Frazy”: seria naukowa], Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2014, ss. 234.

Cena: 12 złW pracy zostały zawarte refleksje o poezji Bełzy dla dzieci. W polu zainteresowań znalazły się zarówno zapomniane dziś wiersze dydaktyczne, jak też motywy religijne w liryce, a nade wszystko utwory patriotyczne, które przyniosły mu największe uznanie czytelników.

Z Wstępu


Roman Sabo, Podwórko
, redakcja Edward Zyman, projekt okładki i grafiki wewnątrz książki: Alicja July, [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2014, ss. 52.

Cena: 12 złPodwórko jest poetycką wyprawą w przeszłość, w świat krajobrazów dzieciństwa, pierwszych wtajemniczeń i olśnień bytu. […] jest równocześnie ciekawym literacko i filozoficznie dyskursem o urodzie, tajemnicy i sensie życia.

Edward Zyman


Wacław Iwaniuk, Dom
, przygotowanie do druku, posłowie i noty: Jan Wolski, opracowanie graficzne: Janusz Górnicki, [Biblioteka „Frazy” – seria dramaturgiczna], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2014, ss. 160.

Cena: 24 złTom gromadzi teksty dramatów lub wykazujące charakter dramaturgiczny, jakie udało się odnaleźć i które zachowały się w archiwum Wacława Iwaniuka.
Zawiera: czteroaktową sztukę Dom; Szopkę polityczną 1952; fragmenty sztuki Klucz; „szopkę torontońską” Chochoły.

Jan Wolski, Z posłowia


Hanna Świderska, Moje uniwersytety
, redakcja: Zenon Ożóg, projekt okładki: Janusz Górnicki, [Biblioteka „Frazy” – seria prozatorska], Rzeszów 2014.

Cena: 24 złOpis gehenny zesłania widzianej oczyma spostrzegawczej, wrażliwej dziewczynki, odtworzony przez dorosłą autorkę między innymi na podstawie pisanego w tamtych czasach dzienniczka, jest nie tylko świadectwem, ale także prawdziwą literaturą.

Irena Janowska, „Nowe Książki” 2015, nr 6.


Książkę […] czytałem z zachwytem kilka razy, z wielką przyjemnością i ciekawością porównując ją ze znaną literaturą przygodową, np. książkami Blaise Cendrarsa; wytrzymuje te porównania, wychodzi z ich zwycięsko. […] żywy i barwny język, serdeczne emocje, cudne poczucie humoru, awantury i wybryki – doprawdy Stachurowie „życiopisanie” blednie i staje się bezbarwne.

Paweł Zawadzki, Awantury Genowefy Rzeromskiej, „Nowy Czas” (Londyn) 2015, nr 8 (217).


Artur Olechniewicz, Dalej niż błękit,
redakcja Jan Wolski, [Biblioteka „Frazy”: seria prozatorska], Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” - Rzeszów 2014, ss. 124.

Cena: 18 złTom pochodzącego z Sanoka malarza i pisarza […] to zbiór czterech opowiadań […]. Powracają w nich znane już motywy fabularne i światopoglądowe: nieszczęśliwa miłość, zawikłane relacje damsko-męskie, samotność przemijanie, rozczarowanie życiem. Ten katalog dystynkcji pisarz wzmacnia jeszcze – obecną w niemal wszystkich tekstach – atmosferą schyłkowości, nieuniknionego niszczenia, atrofii.

Jan Burnatowski, Szkice do powieści, „Nowe Książki” 2014, nr 11.


Pozostaje [...] podziwiać malowany przez Artura Olechniewicza krajobraz, pejzaż jego powieści i opowiadań, krainę wyobraźni, którą przed nami otwiera, pozornie sielską i barwną, a w istocie pełną dramatów i tragicznych losów bohaterów. I wtedy można poszukać w tych tekstach jeszcze głębszego sensu, życiowej filozofii, literackich konotacji i nieodkrytego znaczenia [...]

Joanna Kułakowska-Lis


Roman Chojnacki, Do prywatnego użytku,
redakcja Edward Zyman, projekt okładki Maciej Falęcki, [Biblioteka „Frazy”: seria poetycka], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto – Rzeszów 2014, ss. 32.

Cena: 10 złRoman Chojnacki prowadzi intensywny, dramatyczny dialog ze światem. Z jego wymykającą się słowu urodą i tajemnicą, łączącym zachwyt i niepokój, zachłanność i ukryty na dnie każdego wersu lęk.

Edward Zyman


Numery archiwalne "Frazy" i publikacje książkowe można zamawiać w redakcji
fraza@univ.rzeszow.pl.

Opłatę za publikacje należy wpłacać na konto:
PKP BP I/O Rzeszów 89 1020 4391 0000 6602 0043 7079.

Archiwalne numery „Frazy” - cena 10 zł.
   

 

        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio