Wyszukiwarka:

 


 Archiwum:

[1991-1999] [2000-2004] [2005-2008] [2009-2013] [2014-2018] [2019-2023]

Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku
wyd. II, poprawione i uzupełnione
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria naukowa]

nakład wyczerpanyNa tom składają się szkice podejmujące różnorodne zagadnienia; od ogólnego spojrzenia na przyczyny ostatnich przemian językowych, przez omówienie niektórych aspektów polszczyzny oficjalnej, dalej potocznej, przez analizę tekstów reklamowych, do studiów nad polszczyzną polityczną, językiem młodzieży, polszczyzną współczesnej wsi, odmianą konsumpcyjną oraz (...) amerykanizacją języka polskiego.

Z przedmowy do drugiego wydania

 


Jan Wolski, Dotykanie wiersza
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria krytyki]

Cena, 24 zł

 

"Jan Wolski dotyka wiersza delikatnie, acz dociekliwie, jakby chciał ponad wszelką wątpliwość, wysondować, co pulsuje pod jego powierzchnią. [.] Czyta się ten tom jak podsumowanie przypadków poezji polskiej na przełomie wieków, jako powtórkę z dziejów języka skonfrontowanego z natrętnym dyskursem kultury masowej, której ofiarą padł poniekąd ogół użytkowników polszczyzny".

Piotr W. Lorkowski, "Twórczość" 2004, nr 9. 


Janusz A. Ihnatowicz, Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003)
posłowie, A. Jakubowska-Ożóg,
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

Cena, 18 zł"Poezja Ihnatowicza rodzi się z wielkiego szacunku dla tajemnicy istnienia człowieka i świata, poeta ma w sobie pokorny podziw dla całej złożoności życia - niezwykłego labiryntu sprzeczności, który nie przeraża, ale fascynuje swą niejednoznacznością."

Alicja Jakubowska-Ożóg, z Posłowia do tomu 


Ryszard Mścisz, Na strunach lat
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany


"Jest to rodzaj poetyckiego dziennika/pamiętnika, w którym podmiot mierzy się z tym, co uznaje za godne uwagi, a tym samym utrwalenia i zachowania na książkowych kartkach papieru.".

Tamara Hebes, "Poetica" 


Adam Lizakowski, Zapiski znad Zatoki San Francisco
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria eseistyczna]

Cena, 28 zł


"Siłę tej książki stanowią wartkość narracji, bezpośredniość opisu i autentyzm doznań. [...] Książka Lizakowskiego wypełnia lukę, jaka zarysowuje się w obrazie polskich spotkań z Ameryką pomiędzy dziennikami pisarzy (Białoszewskiego, Konwickiego, Musiała) a quasi-realistyczną relacją Szczuropolaków Redlińskiego."

prof. dr hab. Aleksander Fiut, z recenzji wydawniczej


Robert Czop, Spotkania
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany"Robert Czop [.] zamieścił teksty charakteryzujące się zwięzłością wypowiedzi, czyli powściągliwością w nadmiernym mnożeniu słów. (.) A wszystko to dzieje się za sprawą zastosowania zabiegu, który w poetyce nosi nazwę elipsy".

Tamara Hebes, "Poetica"  


Aleksander Rybczyński, Jaskółka
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

Cena, 10 zł"[...] Jaskółka to jednolity zbiór wierszy miłosnych. [.] Wiersze Rybczyńskiego tłumaczą się same, przyświeca im ambicja odkrycia języka uczucia do konkretnej miłości. To świat, w którym mieści się tylko dwoje i ich wzajemne poszukiwanie, pragnienie, niedające się nasycić zwykłą obecnością. To długi monolog mężczyzny zakochanego, rozpisany na ponad czterdzieści wierszy, w których nawet odległość pomiędzy wersami wydaje się boleśnie daleka".

Anna Nasiłowska, "Nowe Książki" 2005, nr 6.  


Ideologia i propaganda w starożytności
Materiały pod red. Lesława Morawieckiego i Piotra Berdowskiego,
Rzeszów 2004. [Biblioteka "Frazy" - seria naukowa]

Cena, 48 zł"Praca stanowi zbiór niezwykle interesujących artykułów otwierających przed czytelnikami krąg zagadnień często słabo lub zupełnie nieznanych w naszej historiografii. Artykuły reprezentują z reguły bardzo wysoki poziom naukowy, wiele z nich to dzieła oryginalne i wybitne. [...] Na podkreślenie zasługuje fakt, iż poza kilkoma badaczami starszej generacji z profesorem Józefem Wolskim na czele, większość autorów to badacze młodsi, a nawet całkiem młodzi".

Z recenzji prof. Macieja Salamona 


"Fraza" 1991-2003. Bibliografia zawartości
oprac. Zenon Ożóg,
Rzeszów 2004.

Cena, 24 zł


Zestawienie bibliograficzne kwartalnika "Fraza" obejmuje lata 1991-2003 (nr 1-43) - łącznie 2060 pozycji. Publikacje zestawiono w układzie alfabetycznym w działach przedmiotowych, Literatura, Plastyka, Teatr i film, Muzyka, Kultura. Filozofia. Socjologia, Kultura. Polityka (Tematy wschodnie), Pożegnania. Bibliografia uzupełniona została Indeksem autorów (1055 nazwisk) oraz Posłowiem zawierającym rys historyczny pisma.Katarzyna Dziadosz, Ona
posłowie, A.Jamrozek-Sowa,
Rzeszów 2003. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

Cena, 10 zł"Dziewczyna, które portret rysuje w swych wierszach Katarzyna Dziadosz oddaje się samoobserwacji. Wyznacza granice swego "ja", [...] wytycza psychiczną przestrzeń własnej osoby. [...] Szarpią niż sprzeczne uczucia, przerażeniem napełnia wizja wewnętrznej pustki. [...] Angażujące ją próby samodefinicji nie przysłaniają jej rzeczywistości na tyle, aby nie dostrzegła niepewności konstrukcji wznoszonej z samych tylko własnych emocji i uczuć."

Anna Jamrozek-Sowa, z Posłowia tomu 


Iwona Misiak, Zmysł czytania
Rzeszów 2003. [Biblioteka "Frazy" - seria eseistyczna]

nakład wyczerpanyIwonę Misiak intrygują poeci "ciemni" lub tacy, którzy w ciemność (w nich samych i wokół nich) mają odwagę wglądać, mierzyć się nią. [...] Rzetelność filologiczną wspiera tutaj bardzo emocjonalny, "miłujący" stosunek do tekstu, dzięki czemu otrzymaliśmy interpretacje spójne i dogłębne, poszerzające nasze rozumienie wiersza.

Piotr W. Lorkowski, Poezja lektury, "Twórczość" 2005, nr 2-3


Bogdan Stangrodzki, Dotyk chlorofilu
posłowie, A.Jakubowska-Ożóg
Rzeszów 2003. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

Cena, 10 zł"Poezja zdaje się być dla Stangrodzkiego jednym z najważniejszych doświadczeń jego życia, nie stoi obok, ale współtworzy je poprzez potrzebę zarejestrowania chwili, próbę ogarnięcia codziennych doświadczeń, konieczność nazwania przeżyć i odczuć, znalezienia ładu w codziennym poszukiwaniu sensu życia. Kolejne wiersze stają się takim zapisem doświadczeń, są intymnym zapisem jego wrażliwości".

Alicja Jakubowska-Ożóg, z Posłowia do zbioruZdzisław Wawrzyniak, W każdym życiu słychać radość
Rzeszów 2002. [Biblioteka "Frazy" - Seria poetycka]
 

nakład wyczerpany

 

"Choć tytuł tomiku jest wezwaniem do radości, wiersze nie są taki ufne i pogodne [...]. Radość, której [poeta] doszukuje się w życiu każdego człowieka, pozbawiona jest lekkości i humoru. Nie jest euforią, raczej próbą pogodzenia się z fatum przemijania."

Alina Pudło, "Nowiny" 2003, nr 44


Flurin Spescha, Tęczowe ceremonie
przekład, J. Wolski,
Rzeszów 2002. [Biblioteka "Frazy" - seria przekładów]

Cena, 12 zł"Czytając opowiadania Speschi mamy szansę ujrzenia rewersu raju na ziemi, jakim się nam wydaje z oddalenia Szwajcaria. Pisarz odsłania jej słabe miejsca - ludzką małoduszność i małostkowość, fałszywe poczucie wyższości, ledwie skrywany lęk przed obcymi, frustrację i agresję, która eksploduje w aktach terroru. Jakby w tym miejscu na ziemi, w którym dopracowano się tylu idealnych rozwiązań różnych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych, tym bardziej wyraziście manifestowała się przyrodzona ułomność człowieczej natury."

Magdalena Rabizo-Birek, "Akcent" 2002, nr 4 


Janusz A. Ihnatowicz, Czas, co pochłania
posłowie, Z.Ożóg,
Rzeszów 2002. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany

 

Wydanie okolicznościowe z okazji spotkań autorskich Janusza A. Ihnatowicza w Rzeszowie w 2002 roku. Bibliofilski zbiór zawiera wiersze poety publikowane we "Frazie" oraz trzy utwory z anglojęzycznego tomu Displeasure w tłumaczeniu Beaty Tarnowskiej. 


Jan Wolski, Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety
Toronto-Rzeszów 2002. [Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka "Frazy" - seria naukowa]

Cena, 26 zł"Książka niewątpliwie porządkuje dotychczasową wiedzę o Iwaniuku, a jednocześnie zawiera dostatecznie dużo obserwacji własnych, by na tej podstawie uznać, że trud autora nie poszedł na marne. Iwaniuk wyłania się jako pisarz wyborów jednoznacznych, autor stojący a straży niewzruszonych pryncypiów moralnych tak dotkliwie zagrożonych we współczesnym świecie. [.] w owej całościowej charakterystyce skoncentrowanej na głównych rysach wizerunku pisarza-emigranta upatruję główną zaletę tej książki".

Jerzy Święch, "Akcent" 2003, nr 4 (94). 


Piotr Żbikowski, Po własnych śladach
Rzeszów 2002. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

Cena, 18 zł

 


Ryszard Mścisz, Wibracje
Rzeszów 2002. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpanyMścisz intryguje. Potrafi dostrzegać w szczególe, w banale rzeczy ciekawe.

Piotr Gądek, "Gazeta w Rzeszowie" 2002, nr 260. 

 


Zenon Ożóg, Romantycy czasu wojny
Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów "Sztuki i Narodu" wobec tradycji romantycznej,
Rzeszów 2001. [Biblioteka "Frazy" - seria naukowa]

Cena, 16 zł"Książkę [.] można uznać za świadectwo żywotności spraw rocznika 1920. Ciągłość romantyzmu pod postacią tradycji współtworzonej przez Krzysztofa Baczyńskiego i rówieśników ewokuje zespół znaczeń, zdawać by się mogło, wiadomy od początku do końca. Tymczasem autor, zgłaszając wiele semantycznych uzupełnień bądź dopowiedzeń, kwestionuje nasze przyzwyczajenia. Zajął się tym, co nader rzadko i marginalnie zaprzątało uwagę historyków literatury (...). Mianowicie, kwestiami egzystencjalnymi, świadomością religijną lub religijnopatriotyczną".

Gustaw Ostasz, "Fraza" 2003, nr 1-2 


Paweł Przywara, Euroman.
Pierwsza powieść eurorealistyczna,
Rzeszów 2001. [Biblioteka "Frazy" - seria prozatorska]

Cena, 20 złCzy jest to długo oczekiwana, współczesna powieść o Polsce" [...] powieściowa Kolonia to nazwa Polski po "transformacji", czyli jak się domyślamy po '89 roku. "Przetransformowane" państwo stało się - przynajmniej w dyskursie kolonijnych (czy też lepiej "kolonialnych") polityków - nowym desygnatem, nowym "produktem". [...] Nowy produkt zgodnie z zasadami marketingu, należy dobrze sprzedać, stąd zmiana nazwy państwa [...], stąd Promocja - okręt flagowy, a ściślej luksusowy statek, na którym dostojnicy państwowi i ważni goście z zagranicy odbywają rejsy. [...] Oprócz trafnych obserwacji zjawisk kulturowych i językowych walorem powieści jest także groteskowo-satyryczny obraz nowych "wyższych sfer".

Aneta Wysocka, "Akcent" 2002, nr 1-2


Wojciech Turaj, Kolce bez róży
Rzeszów 2001. [Biblioteka "Frazy" - Seria poetycka]

Cena, 10 zł"Turaj to poeta wyobraźni, kreacji, metafory. Przekształca i odrealnia rzeczywistość, a tak naprawdę mityzuje ją. Przestrzeń poetycka staje się dla niego formą myślenia i poznania. [...] Jego wiersze niosą niepokojącą wizję ludzkiego losu. Jest w nich samotność, niemożność porozumienia, przygnębienie i sceptycyzm. Można powiedzieć, że natura świata przyćmiła jego piękno."

Janusz Pasterski, Wysiłek precyzji, "Fraza" 2000, nr 3


Zdzisław Wawrzyniak, Podróż do środka pamięci
posłowie, J.Wolski,
Rzeszów 2001. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany

 


Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku
wyd. I, Rzeszów 2001. [Biblioteka "Frazy" - seria naukowa]

nakład wyczerpanyAnaliza "20 tysięcy kontekstów z różnych odmian i stylów współczesnej polszczyzny" doprowadziła Autora do wniosku o dynamizmie procesu historycznego, językowego, odbijającego rzeczywistość postmodernistyczną, medialną, internetową.

Z recenzji prof. dr hab. Antoniny Grybosiowej


Zdzisław Wawrzyniak, Słodycz goryczy
Rzeszów 2000. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany

 

"Słodycz goryczy jest nie tylko tomem wierszy. Zgodnie z eschatologicznym wymiarem refleksji zawiera m.in. również tłumaczenie śląskiego mistyka Jakuba Bömego (Aurora albo jutrzenka wschodząca) oraz filozoficzne minieseje [...]. W tych krótkich tekstach dotyczących filozoficznego kanonu [...] przez kreatywność językową odkrywa autor nowe perspektywy, pytając w eseju o Pascalu, Czy tak, jak obserwuje się zniewolenie człowieka, możliwe jest róznież ZNIEPRAWIENIE jednostki ludzkiej""

Krzysztof Lipiński, Szlachetny lakonizm 


Ryszard Częstochowski, Z sufitu nocy
posłowie, K.Maliszewski i J.Wolski,
Rzeszów 2000. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpanyNadal czytam tę poezję jak bardzo osobistą spowiedź, ryzykowne wyznanie człowieka z końca wieku. Tylko, że teraz w porównaniu z tomami poprzednimi ów człowiek zniżył głos do szeptu i nie zależy mu już wcale na wywołanym efekcie. Kartki papieru, które porozrzucał między, mogą spokojnie wrócić do jego notesu. Zrobiły swoje, zasiały niepokój.

Karol Maliszewski, Pożegnanie 


Jerzy Wratny, Powoli zamyka się koło...
wstęp K.Dybciak, Rzeszów 2000. [Biblioteka "Frazy" - seria poetycka]

nakład wyczerpany

 

 
Numery archiwalne "Frazy" i publikacje książkowe można zamawiać w redakcji
fraza@univ.rzeszow.pl.

Opłatę za publikacje należy wpłacać na konto,
PKP BP I/O Rzeszów 89 1020 4391 0000 6602 0043 7079.

Archiwalne numery „Frazy” - cena 8 zł.
   

 

        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio