Wyszukiwarka:

 


 "FRAZA" 1991-2003. BIBLIOGRAFIA ZAWARTO¦CI
Opracował Zenon Ożóg

LITERATURA:
poezja | proza | utwory dramatyczne | rozmowy | szkice, eseje |
dzienniki, listy, wspomnienia
| recenzje i omówienia | felietony | noty

PLASTYKA:
szkice
| rozmowy | recenzje, omówienia, noty | reprodukcje

TEATR/FILM:
szkice
| recenzje | rozmowy

MUZYKA:
szkice | rozmowy | noty

KULTURA, FILOZOFIA, SOCJOLOGIA:
szkice, eseje
| recenzje, omówienia

HISTORIA. POLITYKA (Od numeru 5-6):
ogólne | omówienia | rozmowy | pożegnania


MUZYKA: ROZMOWY

A
| B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | ¦ | T | U | W | Y| Z | Ż

M

  • M i k a Mariusz: Muzyka to język doskonały. Rozmowa z Maciejem H a r n ± - kierownikiem muzycznym MATRAGONY dn. 15.X.94r. w przededniu zakończenia V Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura w Sanoku. 1995, nr [1] (7), s. 152-153.

W

  • W i c k o w s k i Piotr: Akompaniament do niemych filmów. Z Ryszardem B o d i o rozmawia P. Wickowski. 1997, nr [2] (16), s. 273-275.

powrót do góry


        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio