Wyszukiwarka:

 


 "FRAZA" 1991-2003. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
Opracował Zenon Ożóg

LITERATURA:
poezja | proza | utwory dramatyczne | rozmowy | szkice, eseje |
dzienniki, listy, wspomnienia
| recenzje i omówienia | felietony | noty

PLASTYKA:
szkice
| rozmowy | recenzje, omówienia, noty | reprodukcje

TEATR/FILM:
szkice
| recenzje | rozmowy

MUZYKA:
szkice | rozmowy | noty

KULTURA, FILOZOFIA, SOCJOLOGIA:
szkice, eseje
| recenzje, omówienia

HISTORIA. POLITYKA (Od numeru 5-6):
ogólne | omówienia | rozmowy | pożegnania


KULTURA. FILOZOFIA. SOCJOLOGIA: SZKICE. ESEJE

A
| B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y| Z | Ż

B

 • B o b k o Aleksander: Łaska w obrębie granic samego rozumu. Rozważania oparte na dziele I. Kanta "Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". 1993, nr [1-2] (3-4), s. 87-94.

C

 • C h r o b a k Tadeusz: Prolegomena łatania (igrce filozoficzne). 1993, nr [1-2] (3-4), s. 94-99.
 • C h r o b a k Tadeusz: "Česka otazka" w filozofii Jana Patočki. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 120-126.
 • C h r o b a k Tadeusz: Wokół "Karty Etycznej Mediów". 1996, nr [1-2] (11-12), s. 276-279.
 • Ć w i k ł a Paweł: Z lęku powstałeś... 2002, nr 1-2 (35-36), s. 205-209.

F

 • F i j a ł k o w s k i Paweł: Wojowniczy kochankowie. 2002, nr 4 (38), s. 52-56.

G

 • G i e d y k - K a r w o w s k a Marzena: Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana. 1997, nr [2] (16), s. 203-210.
 • G o n t a r s k i Mirosław J.: To takie ludzkie - chcieć powracać. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 84-86.

H

 • H ö l d e r l i n Friedrich: Projekt. Przeł. Andrzej Lam. 1997, nr [1] (15), s. 7-8.

J

 • J a s p e r s Karl: Obcowanie z mitem. Przeł. Andrzej Pańta. 1996, nr [3] (13), s. 116-126.
 • J e s t a l Jerzy: Historyczne korzenie kryzysu idei uniwersytetu. 1991, nr [1] (1), s. 65-68.

K

 • K a l a n d y k Mariusz: A jeżeli nihilizm?. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 114-117.
 • K o c i u b a Grzegorz: Ochraniać własny głos w zgiełku. 1995, nr [2] (8), s. 99-101.

M

 • M a d y d a Aleksander: Utopijne wątki myślowe w eseistyce religioznawczej Mircei Eliadego. 2001, nr 4 (34), s. 202-211.
 • M a g r y ś Roman: Pluralizm i postęp. 1995, nr [1] (7), s. 115-117.
 • M a g r y ś Roman: Sprawa Hioba. 1995, nr [2] (8), s. 92-98.
 • M a j e w s k i Tomasz: Erozja rzeczywistości. 2000, nr 4 (30), s. 129-137.
 • M o r a w i e c Arkadiusz: Czy rzeczywiście można zapomnieć?. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 80-84.

N

 • N a l e p a Marek: Buddyjska negacja. 2001, nr 4 (34), s. 190-195.

P

 • P y c k a Waldemar: Dość już tego myślenia!. 1992, nr [1] (2), s. 51-56.

R

 • R u b a Marek: Filozofia a literatura. 1992, nr [1] (2), s. 56-59.

S

 • S a l n i k o w Andrzej: Do prywatności otwartej. 1991, nr [1] (1), s. 52-53.
 • S a l n i k o w Andrzej: Prywatość zagubiona. 1992, nr [1] (2), s. 59-62.
 • S o k ó ł Zofia: Z dziejów czasopism społeczno-literackich w Polsce południowo-wschodniej. Cz. 1 - do 1960 roku). 1992, nr [1] (2), s. 23-27.
 • S o k ó ł Zofia: Z dziejów czasopiśmiennictwa społeczno-literackiego. Cz. 2. W latach 1960-1981. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 40-44.
 • S o k ó ł Zofia: Bezdebitowe czasopisma literackie w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1981. 1995, nr [2] (8), s. 203-210.
 • S o k ó ł Zofia: Tajna prasa w Polsce południowo-wschodniej (od 13 grudnia 1981 do czerwca 1989). 1995, nr [3] (9), s. 139-146.
 • S o k ó ł Zofia: "Nowiny Tygodnia" (1950-1959) [dot. dodatku do "Nowin Rzeszowskich"]. 1996, 11/12, s. 270-275.
 • S w o b o d a Tomasz: Kultura współczesna a ucieczka od milczenia. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 199-201.

T

 • T u z i a k Arkadiusz: Etyka walki z cierpieniem. 1991, nr [1] (1), s. 54-58.

W

 • W a n i e k Henryk: Polnische Wirtschaft. 2002, nr 3 (37), s. 49-77.
 • W o l a ń s k a Beata: Video - nadzieje i obawy. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 172-176.
 • W o l s k i Jan: La Suisse Romande: Die Welschweiz. 1991, nr [1] (1), s. 69-71.
 • W o l s k i Jan: Biel i błękit. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 34-36.
 • W y r o s t k i e w i c z Henryk: Twarz - droga do poznania człowieka. Emmanuela Lévinasa filozofia Twarzy. 1997, nr [3] (17), s. 202-208.

Ż

 • Ż a r d e c k a - N o w a k Magdalena: Mrok i światło w życiu człowieka. Refleksja na kanwie rozważań Hannah Arendt. 1997, nr [1] (15), s. 196-204.

powrót do góry


        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio