Wyszukiwarka:

 


 "FRAZA" 1991-2003. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
Opracował Zenon Ożóg

LITERATURA:
poezja | proza | utwory dramatyczne | rozmowy | szkice, eseje |
dzienniki, listy, wspomnienia
| recenzje i omówienia | felietony | noty

PLASTYKA:
szkice
| rozmowy | recenzje, omówienia, noty | reprodukcje

TEATR/FILM:
szkice
| recenzje | rozmowy

MUZYKA:
szkice | rozmowy | noty

KULTURA, FILOZOFIA, SOCJOLOGIA:
szkice, eseje
| recenzje, omówienia

HISTORIA. POLITYKA (Od numeru 5-6):
ogólne | omówienia | rozmowy | pożegnania


HISTORIA, POLITYKA: POŻEGNANIA

A
| B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y| Z | Ż

D

  • D ł u s k i Stanisław: Pożegnanie Stanisława Misakowskiego (1910-1996). 1996, nr [4] (14), s. 198-199.

M

  • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Zdzisław Władysław Żurek. 2002, nr 3 (37), s. 298-300.

P

  • P o k r y w k a Janusz: Pożegnanie [dot. Ireny K r a w c z y k, zm. 28.01.1995]. 1995, nr [2] (8), s. 217-218.

R

  • R a b i z o - B i r e k Magdalena: "Zawieźcie mnie do Łańcuta". Wspomnienie o Janie Lebensteinie. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 345-352.
  • R a b i z o - B i r e k Magdalena: Po śmierci Mariana Jachimowicza. 1999, nr 4 (26), s. 299-300.
  • R a b i z o -Birek Magdalena: Odszedł Julian Ataman. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 331-332.

S

  • S i u t a - G ó r ec k a Maria: In memoriam [dot. Szymona Zarycha, zm. 28.05.1999]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 222.
  • S t e l i g a - K o w a l s k a Anna: Przytulmy się do niego... [dot. Szymona Zarycha, zm. 28.05.1999]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 223-225.

T

  • T o k a r z Małgorzata: Zmarł Jerzy Harasymowicz. 1999, nr 4 (26), s. 284-285.

Z

  • Z y m a n Edward: "I do zbiorowego nigdy nie garnął się tańca". O Adamie Tomaszewskim wspomnienie serdeczne. 2002, nr 3 (37), s. 303-306.

powrót do góry


        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio