Wyszukiwarka:

 


 "FRAZA" 1991-2003. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
Opracował Zenon Ożóg

LITERATURA:
poezja | proza | utwory dramatyczne | rozmowy | szkice, eseje |
dzienniki, listy, wspomnienia
| recenzje i omówienia | felietony | noty

PLASTYKA:
szkice
| rozmowy | recenzje, omówienia, noty | reprodukcje

TEATR/FILM:
szkice
| recenzje | rozmowy

MUZYKA:
szkice | rozmowy | noty

KULTURA, FILOZOFIA, SOCJOLOGIA:
szkice, eseje
| recenzje, omówienia

HISTORIA. POLITYKA (Od numeru 5-6):
ogólne | omówienia | rozmowy | pożegnania


TEATR/FILM: REZENZJE

A
| B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y| Z | Ż

J

  • J a m r o z e k - S o w a Anna: "Szewcy" i demoniczny Gajos [dot. 34. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 241-247.
  • J a m r o z e k - S o w a Anna: Sezon w teatrze [omówienie sezonu 1997/98 w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 209-212.
  • J a n u s z e w s k a - S k r e i b e r g Janina: 14 portretów z Ibsenem w tle na V Światowym Festiwalu Teatralnym w Oslo. 1997, nr [1] (15), s. 257-259.

K

  • K ł y s Tomasz: Kognitywna teoria filmu [dot. Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, pod red. J. Ostaszewskiego, Kraków 1999]. 2001, nr 3 (33), s. 281-285.

M

  • M a k i e l-H ę d r z a k Marlena: Scena pamięci, pamięć scen... [dot. spektaklu J. Pokrywki Summa cum grano salis]2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s.300-302.

S

  • S i e n k i e w i c z - W o s k o w i c z Małgorzata: O sanockim IV College'u Teatralnym słów kilka. 1996, nr [3] (13), s. 258-260.

W

  • W ó j t o w i c z Agnieszka: Trzy sposoby czytania. "Ich czworo" G. Zapolskiej, "Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza, "Bzik tropikalny" S. I. Witkiewicza - 22 Opolskie Konfrontacje Teatralne]. 1997, nr [3] (17), s. 257-260.

powrót do góry


        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio