Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 



Aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

19 listopada 2016 r.

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – rozstrzygnięcie

Jury konkursu w składzie: Sylwia Miłkowska, Magdalena Rabizo-Birek, Krzysztof Śliwka postanowiło przyznać następujące nagrody, wyróżnienia i nominacje do nagród:

I nagrodę przyznano Pawłowi Podlipniakowi z Radomia za zestaw wierszy Kwiaty_łza, II nagrodę otrzymał Mariusz Ropczyński z Nowego Sącza (zestaw Rega), III zdobył Radosław Lach z Kobylników (godło „Latające szczury”). Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli: Joanna Fligiel z Bielska-Białej („Deidre Das), Marcin Królikowski („Lekarz pierwszego konduktu”) i Agnieszka Cebo z Krakowa (Pan Bulwa). Nominowani do nagród i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi zostali: Grzegorz Wołoszyn ze Stalowej Woli (Nurse), Ewa Włodarska z Tykocina (Szklana dorożka), Maciej Filipek z Dęblina (Pirofosforan) i Dominik Piotr Żyburtowicz z Bonina (Latarnia morska). Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów, wręczenie nagród oraz spotkanie z laureatką XI OKP im. K. Ratonia i promocją jej debiutanckiego tomiku Sto par bytów odbyło się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Animus poetek, Anima poetów. Refleksje (post)konkursowe (Magdalena RABIZO-BIREK)


Jurorzy XII OKP im. Ratonia. Mówi Sylwia Miłkowska.

Laureat I nagrody XII OKP Im. K. Ratonia 2016 Paweł Podlipniak.

Finał XII OKP Im. K. Ratonia. Na zdjęciu dawni oraz nowi laureaci konkursu, organizatorzy, jurorzy i przyjaciele. Fot. Agnieszka Zub.



7 listopada 2016 r.

Spotkanie z Krystyną Lenkowską i promocja Babeliady w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie.




3-4 listopada 2016 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie” Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, Uniwersytet Rzeszowski, 3-4 listopada 2016 r. (współorganizowana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”)

W trakcie konferencji 3 listopada 2016 r. w Domu Polonii w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie Andrzeja Buszy, które prowadził Janusz Pasterski. Poeta promował wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie pierwszy krajowy tom swojej poezji Atol. Wiersze wybrane (Rzeszów 2016). Gośćmi konferencji byli także brat pisarza prof. Wit Busza i jego córka Ewa.



Relacja z konferencji: Janusz Pasterski, „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Konferencja o twórczości Andrzeja Buszy


18 października 2016 r.

Inga Iwasiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pisarska i literaturoznawczyni była gościem Instytutu Filologii Polskiej UR i redakcji kwartalnika „Fraza”. Wygłosiła wykład pt. „Barbara Radziwiłłówna: konstruowanie postaci”, w którym m.in. skonfrontowała ze sobą skrajnie odmienne sposoby prezentacji tej postaci w literaturze polskiej i współczesnej literaturze litewskiej.


Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX wieku IFP, Redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”


zapraszają na wykład


prof. dr hab. Ingi Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

Konstruowanie postaci: Barbara Radziwiłłówna

18 październik 2016, godzina 11.00 Duża Aula budynku AO, Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. S. Pigonia 1 (I piętro)



Profesor Inga Iwasiów jest teoretykiem i krytykiem literatury, literaturoznawczynią, pisarką, redaktorką pisma US „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, prezeską Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, autorką książek: Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie; Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku; redaktorką kilku monografii zbiorowych. Opublikowała dwa tomiki poetyckie, dwa zbiory opowiadań, pięć powieści (m.in. dylogię Bambino i Ku słońcu), prozę Umarł mi, dramat Dziecko i zbiór felietonów Blogotony. W 2015 roku ukazała się jej ostatnia powieść Pięćdziesiątka.



1 października 2016r.

Zmarła prof. dr hab. Joanna Ślósarska


Ze smutkiem żegnamy mistrzynię kilku pokoleń adeptów wiedzy i sztuki, naukowca o rozległej wiedzy i inspirujących pomysłach, pisarkę i malarkę, naszą współpracowniczkę i przyjaciółkę.

Redaktorzy „Frazy”


Magdalena Rabizo-Birek, Katarzyna Wielechowska, „Światło, które na chwilę owinęło się mną”. Wspomnienie o Joannie Ślósarskiej



25 września 2016 r.

25 lecie „Frazy”. Spotkanie w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Fotografia i fotomontaż: Agnieszka Jarzębowska.


Relacja ze spotkania: Jadwiga Kielar, Korespondencja sztuk, czyli niezwykłe spotkanie w Stawisku



Czerwiec 2016

Konkurs poetycki o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają drugą edycję Konkursu poetyckiego im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w latach 2014-2015, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji. Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2016 roku, Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych. Bliższe informacje dostępne są na stronie Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: ww.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres sekretarza jury, Justyny Wysockiej: konkurs.opim@gmail.com

Warsztaty pisarskie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają drugą edycję Konkursu poetyckiego im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w latach 2014-2015, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji. Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2016 roku, Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych. Bliższe informacje dostępne są na stronie Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: ww.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres sekretarza jury, Justyny Wysockiej: konkurs.opim@gmail.com

Harmonogram warsztatów:

  • Inga Iwasiów – 17 października (poniedziałek),
  • Wit Szostak – 18 października (wtorek),
  • Jan Wolski – 19 października (środa),
  • Łukasz Orbitowski – 20 października (czwartek),
  • Michał Olszewski – 21 października (piątek).

Można zgłosić akces uczestnictwa w całym cyklu (5 spotkań) lub w wybranych warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2016 r. drogą mailową na adres warsztaty@wimbp.rzeszow.pl, obowiązkowo poprzez formularz Karta zgłoszenia na warsztaty pisarskie. Uczestnicy warsztatów zostaną wyłonieni na podstawie próbki własnego tekstu prozatorskiego (maksymalnie do 9 000 znaków), stanowiącego obowiązkowy załącznik do formularza. Szczegółowe informacje oraz regulamin naboru i uczestnictwa w warsztatach można znaleźć na stronie www.wimbp.rzeszow.pl.


28 czerwca 2016 r.

Promocja nowych tomików Jana Tulika w Pałacu w Dukli (wśród nich wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” poematu Trzewiczek Amalii...)

O godzinie 17. w Pałacu w Dukli odbędzie się promocja dwóch wydanych niedawno tomików Jana Tulika Nocny deszcz i wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” poematu Trzewiczek Amalii albo żywych z umarłymi obcowanie.



23 czerwca 2016

„Fraza” na Nocy Czasopism w Katowicach

Wszystkie pełnoletnie osoby piszące i zainteresowane twórczością literacką, pragnące rozwijać tę umiejętność, zapraszamy na warsztaty pisarskie, które odbędą się w dniach 17-21 października 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Cykl warsztatów obejmuje pięć spotkań, w następujących po sobie dniach, w godzinach od 9.00 do 15.00. Zajęcia poprowadzą czołowi polscy pisarze o znaczącym dorobku twórczym, którzy rozmawiać będą z uczestnikami warsztatów o poszczególnych etapach pracy nad książką i o warsztacie pisarskim oraz udzielą im cennych wskazówek, konsultując teksty napisane przez nich podczas warsztatów. Jeden warsztatowy dzień będzie okazją do zapoznania się z zasadami redagowania tekstu i procesami wydawniczymi.





16 czerwca 2016 r.

Promocja wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie debiutu prozatorskiego Krystyny Lenkowskiej Babeliada w Księgarni Libra w Rzeszowie w ramach cyklu „Gazeta Wyborcza” zaprasza. Spotkanie prowadziła Magdalena Mach.



4 czerwca 2006 r.

„Fraza” na Festiwalu Wiosna Poetycka w Stawisku

Redakcja „Frazy” w składzie: Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski wzięła udział w Wiośnie Poetyckiej 2016 w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, która odbyła się w dniach 3–5 czerwca 2016 r. Uczestniczyli w niej poeci z całej Polski oraz historycy literatury, krytycy literaccy, redaktorzy pism literackich i wydawcy, wśród nich zaś wielu autorów „Frazy” (Marek Czuku, Tomasz Dalasiński, Łucja Dudzińska, Olgerd Dziechciarz, Piotr Wiktor Lorkowski, Małgorzata Łukaszuk, Łukasz Mańczyk, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Ewa Sonnenberg, Krzysztof Szatrawski) oraz m.in. Wiesław Banach, Bożena Boba-Dyga, Grzegorz Musiał, Janina Osewska, Małgorzata Peroń, Dorota Wójcik-Khanchandani, Łukasz Żurek). Redaktorzy „Frazy” wzięli udział w seminaryjnej części sympozjum – Jan Wolski scharakteryzował współczesną poezję Podkarpacia zaś Magdalena Rabizo-Birek w 25-lecie pisma krótko przedstawiła pismo i jego autorów. Organizatorem spotkania był dyrektor muzeum w Stawisku – notabene także autor „Frazy” – Mariusz Olbromski.


Pierwsza od lewej Magdalena Rabizo-Birek, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”, obok niej Olgerd Dziechciarz.

Od lewej: Piotr W. Lorkowski, Magdalena Rabizo-Birek, Zenon Ożóg i Jan Wolski na Wiośnie Poetyckiej w Stawisku.


Marek Czuku, Pierwsza Wiosna Poetycka w Stawisku (relacja)


Maj 2016

Projekt „Wykup Słowo”: Sen

Projekt „Wykup Słowo” jest innowacyjnym projektem literackim angażującym w sposób kreatywny osoby piszące, ale też czytelników, którzy proponują użyte przez Autorów słowa, frazy, imiona współfinansując tym samy antologię opowiadań, która powstanie w wyniku tej wymiany. Istnieje też opcja wykreowania postaci głównego bohatera oraz przyjaciela głównego bohatera, co może stanowić niecodzienny prezent dla ukochanej osoby. Na stronie https://wspieram.to/wykupslowo można dokonać wpłaty za konkretne słowa. Po zakończeniu projektu powstanie antologia opowiadań pt. Nikomu się nie śniło, w którą autorzy wpiszą wszystkie wykupione słowa, imiona i frazy. Książka zostanie wydana przez poznańskie wydawnictwo Czwarta Strona. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w drugiej edycji Projektu „Wykup Słowo”. Motywem przewodnim tej edycji jest sen. W wyniku pierwszej edycji powstała książka o tytule Autostopy. Książka i projekt okazały się sporym sukcesem (patrz recenzja Kingi Dunin w „Krytyce Politycznej”: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20150607/czytelnia-kingi-dunin-pakistanczycy-hindusi-polki-i-polacy), stąd pomysł kontynuacji projektu. Więcej o Autostopach: http://autostopy.com/o-ksiazce



3 maja 2016 r.

„Fraza” na Święcie Paniagi 2016



  • 15.00 – 16.00 - spotkanie autorskie z Magdaleną Zimny- Louis  (pisarką, tłumaczką, laureatką głównej nagrody czytelniczek na Festiwalu Literatury Pióro i Pazur 2012, oraz w 2015- w kategorii: pazur ) – promujące, m.in. jej nową książkę, której akcja toczy się w Rzeszowie w latach 70-80-tych.  – oficjalna premiera  książki - maj 2016 r. ,
  • 16.00 – 18.00 - prezentacja twórców pisma FRAZA z okazji jego 25-lecia; spotkanie z pisarzem Mariuszem Kalandykiem; spotkanie z Sylwią Tulik - autorką esejów "Literacka kuchnia z Puszki" oraz książki „Kolekcjonuję porcelanę Rosenthal”, spotkanie z Tomaszem Burczykiem; referat o kuchni węgierskiej w literaturze, prezentacja Jerzego Fąfary o współczesnej literaturze węgierskiej.

Spotkania prowadzi Jerzy Fąfara.


Spotkanie z „Frazą” w ramach „Z Literaturą na Pańskiej”. Od lewej: Jerzy Fąfara, Krystyna Walc, Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek, Jan Wolski.



Kwiecień 2016

V Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy ogłaszają V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów 110 Rocznicy Urodzin Poety uchwalonej przez Radnych Miasta Wałbrzycha. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, jak przed debiutem, tak i po debiucie, bez ograniczenia wiekowego i jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „O Lampkę Górniczą”. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie darowizny na cele statutowe minimum 20 zł na konto: PKO Bank Polski SA/Wałbrzych – 89 0120 5095 0000 5302 0148 9004 z dopiskiem na dowodzie wpłaty – przekazie „Konkurs Poetycki”.Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, e-mail, krótką notkę biograficzną. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisie w terminie do 10 października 2016 roku na adres: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych ul. Palisadowa 79/19z dopiskiem„Konkurs poetycki”.Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem, lub też niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do oceny jury.



Marzec 2016

Monografia zbiorowa o twórczości Andrzeja Stasiuka

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” i Zakład Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w monografii zbiorowej Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka. Termin nadsyłania tematów z krótkimi streszczeniami – koniec kwietnia 2016, termin nadsyłania tekstów 1.07.2016. Szczegóły w załączniku.


Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy.

Ogłaszają „V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów 110 Rocznicy Urodzin Poety uchwalonej przez Radnych Miasta Wałbrzycha. Szczegóły w załączniku.




 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio