Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

Grudzień 2015

Konkurs literacki „DZIEŃ OSTATNI, DZIEŃ PIERWSZY” wyniki


W konkursie na opowiadanie, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” pod patronatem pisma literacko-artystycznego „Fraza”, jury w składzie Małgorzata Skwarek-Gałęska (poetka, prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Łodzi), Agnieszka Piasecka, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”, kulturoznawca, teatrolog, arteterapeutka), Magdalena Rabizo-Birek (dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, redaktorka naczelna kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza”, krytyk literacki, krytyk sztuki), Grzegorz Strumyk, pisarz, malarz, fotografik, przewodniczący jury) przyznało następujące nagrody: I miejsce – Monika Rosiek z Lipnika za opowiadania Kartka z zeszytu do fizyki, II miejsce – Renata Zawadzka z Gorzowa Wielkopolskiego za opowiadanie Obiecaj, że; III miejsce - Dorota Szelezińska z Warszawy za pracę Ostatni dzień. Wyróżnienia otrzymali: Halina Beser-Konopińska,, Dominika Jędra, Michał Orzechowski i Agnieszka Pyzel. Ponadto jury informuje, że nominowało do nagród i wyróżnień prace: Jakuba Duszaka, Magdaleny Glensk, Czesława Kowalczyka, Joanny Makowskiej, Weroniki Piórkowskiej i Ewy Witke. Prace nagrodzone i wybrane prace wyróżnione oraz nominowane do nagród zostaną w roku 2016 opublikowane na łamach kwartalnika „Fraza”. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie odbyło się 4 grudnia 2015 r. w Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.


Konkurs „Na wieży Babel – granice interpretacji?”Konkurs na interpretację filmu Na wieży Babel w reżyserii Marii Wróż-Prusiewic. Film powstał w formie tryptyku. Każda z historii jest wyrazem odmiennego rozumienia wiersza Wisławy Szymborskiej. Z jednej strony zawiłość, niedoskonałość mowy prowadzi do konfliktu, odrębności ludzkich światów, z drugiej strony - przyczyną rozstań i nieporozumień jest sam język, który oddala od siebie bohaterów. W kolejnych filmowych odsłonach doświadczenie życia na wieży Babel poszerza się. Przestrzeń międzyludzkich spotkań nie ogranicza żadne miejsce ani czas. W filmie występują między innymi: Krystyna Janda, Danuta Stenka, Krzysztof Globisz, Paweł Deląg, Grażyna Wolszczak, Tomasz Stockinger, Lesław Żurek, Antoni Królikowski.
Uczestnicy konkursu mogą rejestrować się za pośrednictwem strony www.babelfilm.pl przesyłając zgłoszenie na adres arsintegra@op.pl
11, 12, 13 grudnia, godz. 18.00 – projekcja filmu w kinie „Iluzjon” w Warszawie
14 stycznia (godz.19.00), 15 stycznia (godz.17.00) – w kinie „Rialto” w Poznaniu
Informacje na temat kolejnych pokazów opublikowane będą na stronie www.babelfilm.pl
Pokazom towarzyszy wystawa blisko trzydziestu plakatów filmowych.
Konkurs „Na wieży Babel – granice interpretacji?” organizowany jest pod patronatem między innymi: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra”, „Kwartalnika Filmowego” Instytutu Sztuki Polskiej PAN, pisma literacko-artystycznego „Fraza”.
Interpretacje filmu „Na wieży Babel”, w formie pisemnej, można przesyłać na adres Organizatora Konkursu – Fundacji Ars Integra arsintegra@op.pl Na autorów czeka nagroda pieniężna wysokości 2 000 PLN. Regulamin konkursu na stronie www.babelfilm.plListopad 2015

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty


Jury XI OKP im. K. Ratonia w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca), Paulina Małochleb i Edward Pasewicz przyznało następujące nagrody: I miejsce Maria Tomczyk (Maryon, Hagan, Norwegia); II miejsce Maciej Filipek z Dęblina, III - Ela Galoch, Turek. Wyróżnienia otrzymali: Mariusz Tenerowicz z Leżajska, Piotr Zemanek z Bielska-Białej i Piotr Piątek z Kołobrzega. Jury nominowało do nagród i wyróżnień: Marcina Królikowskiego z Warszawy, Jacka Świerka z Rzeszowa, Ewę Włodarską z Białegostoku, Martę Jurkowską z Olkusza, Kamila Pietrzyka z Zawiercia i Grzegorza Marcinkowskiego z Dąbrowy Górniczej. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 21 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu. Wiersze laureatów XI OKP im. Ratonia ukażą się na łamach „Frazy” 2016, nr 1.Maj 2015

Konkurs Literacki „Dzień ostatni, dzień pierwszy”


Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie pod patronatem Pisma Artystyczno-Literackiego „Fraza” ogłasza Konkurs Literacki „Dzień ostatni, dzień pierwszy”.
Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej utwory literackie w formie: wspomnienia, opowiadania, dziennika, listów, zapisków. Tematyka utworu powinna dotyczyć okoliczności i zdarzeń prowadzących do decyzji o przerwaniu życia w różnego rodzaju uzależnieniach i momentu wychodzenia z uzależnień, pierwszego okresu uczenia się nowego życia wolnego od uzależnień. Organizator oczekuje utworów odważnie ukazujących fakty i emocje, bezkompromisowych w opisach, przedstawiających prawdę o życiu i jego powikłaniach. Utwory mogą opierać się na własnych przeżyciach, przeżyciach bliskich osób, rozmowach i relacjach innych osób uzależnionych jak i przedstawiać wiarygodną fikcję literacką.
Utwory nie mogą przekraczać 5 stron maszynopisu. Powinny być przesłane w postaci papierowego wydruku lub pliku zapisanego na płycie CD w formacie rtf, bądź w obydwu naraz postaciach opatrzonych godłem, z dołączoną zaklejoną kopertą z nazwiskiem lub pseudonimem literackim składającym się z nazwiska i imienia, i adresem korespondencyjnym autora. Można też przesyłać utwory opatrzone godłem w postaci e-maila, a kopertę opatrzoną tym samym godłem z nazwiskiem i adresem autora w środku pocztą tradycyjną.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem: 30 września 2015.
Prace oceni jury w skład którego wchodzą pisarze.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Piśmie Artystyczno-Literackim „Fraza” i uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2015 roku.
O dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestniczy zostaną poinformowani listownie i drogą mailową lub telefoniczną. Istnieje też możliwość innego odbioru nagród po skontaktowaniu się z organizatorem i wyrażeniu swojego życzenia.
Utwory należy przysyłać na adres: Miejska Biblioteka Łódź – Polesie, ul A. Struga 33, 90-631 Łódź, z dopiskiem na kopercie: „ konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres
ostatnipierwszy@o2.pl
Na wszelkie pytania związane z konkursem i tematyką konkursu czekamy pod numerem: 783 368 958 oraz adresem: ostatnipierwszy@o2.plOgólnopolski Konkurs Poetycki "Jego myśli, nasze słowa"

 

Regulamin konkursu jego myśli nasze słowa.21 maja

Sympozjum "Stefan Chwin. Przestrzenie wyobraźni" z udziałem Autora na UR

Przestrzenie wyobraźni. Rzeszowskie (i nie tylko) spotkania ze Stefanem i Krystyną ChwinamiKwiecień 2015

„Fraza” w Warszawie, Warszawa we „Frazie”


Serdecznie zapraszamy wszystkich autorów i sympatyków „Frazy” na spotkanie w Muzeum Literatury w Warszawie 23 kwietnia o godzinie 18.

Pismo na najwyższym poziomie międzyludzkim. „Fraza” w Warszawie – Warszawa we „Frazie”

Film "Fraza" w Warszawie, Warszawa we "Frazie"


XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia


Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej - konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Paulina Małochleb (krytyk literacki) i Edward Pasewicz (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka rok $roki ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki „Frazy” w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik Na pstryk i zew był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik Largo), w V – Arkadiusz Stosur (tomik Przejścia podziemne), w VI – Teresa Radziewicz (tomik Samosiejki był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII - Natalia Zalesińska (tomik Połączenia), w VIII - Janusz Radwański (tomik Chałwa zwyciężonym), w IX – Bartosz Konstrat (tomik dzika kość. encyklopedia utraconych szans – nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), a w X – Wojciech Roszkowski (tomik w przygotowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 5 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu Poezje Kazimierza Ratonia oraz wydawnictwo NEON. Patronat medialny: Kwartalnik „Fraza”, „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego” oraz Artyści24.pl. Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku lub listopadzie 2015 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio