Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

Listopad 2014

Jubileuszowy konkurs im. K. Ratonia


8 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia. Podczas wieczoru patrona konkursu wspominali przyjaciel poety – pisarz i dziennikarz Bogdan Dworak oraz znawczyni jego twórczości i edytorka pism Magdalena Boczkowska. Pod nieobecność laureata poprzedniej edycji konkursu Bartosza Konstrata redaktor tomu jego wierszy dzika kość. encyklopedia utraconych szans (Biblioteka „Frazy”, Olkusz 2013), będącego główną nagrodą konkursu – Marek Krystian Emanuel Baczewski wprowadził publiczność w mroczny świat wizyjnych wierszy tego, dobrze znanego, wielokrotnie nagradzanego poety. Szybko wydany tomik Konstrata zdązył już być nominowany do jednej z najważniejszych poetyckich nagród Silesius w kategorii „najlepszy tomik roku” 2013. Kulminacyjnym punktem wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu, w którym uczestniczyli tym razem wszyscy jurorzy: poeci Jacek Podsiadło i Krzysztof Śliwka oraz reprezentująca patrona konkursu - redakcję „Frazy” jej redaktor naczelna Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca juty). W X OKP im. K. Ratonia zwyciężył Wojciech Roszkowski z Tykocina uhonorowany za zestaw wierszy opatrzony godłem „budzenie ze snu”, II miejsce przypadło Radosławowi Wiśniewskiemu z Kiełczowa za zestaw „Hare mental, mental hare, hare”, III natomiast Karinie Stempel z Wolbromia (godło „Eliot był buddystą”). Wyróżnienia otrzymali: Dorota Grzesiak z Bytomia Odrzańskiego (godło „Każda rzeka”), Dominik Sobol z Terespola (godło „Tutejszy”) i Łucja Dudzińska z Poznania (godło „taki stan”). Jury postanowiło wskazać osoby nominowane do nagród i wyróżnień, które otrzymały książkowe upominki od mecenasów Konkursu (Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Urzędu Miasta w Olkuszu, Oficyny 21, wydawcy tomu Poezje Kazimierza Ratonia oraz Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”). Są to: Ela Galoch z Turku (godło „ABC”), Katzryna Zychla z Sieniawy-Żarska (godło „Wiersz wiersza mego”), Dorota Ryst z Warszawy (godło „Tygrzyk”), Robert Feszak z Bielska-Białej (godło „Egle”) i Czesław Markiewicz z Zielonej Góry (godło „bez bzu”). Spotkanie zakończyła rozmowa z jurorami, podsumowującymi wyniki tegorocznego konkursu oraz czytanie wierszy przez poetów-jurorów i laureatów tegorocznego konkursu, przybyłych w tym roku do Olkusza wyjątkowo licznie.


Poezja – ojczyzna – listopad. Jubileuszowy Ratoń (Magdalena RABIZO-BIREK)Sierpień 2014

Podróż z bagażem słów. VII Ulica Poetycka w Zamościu


Redakcja „Frazy” była jednym z patronów medialnych VII edycji festiwalu Ulica Poetycka w Zamościu, organizowanego przez Zamojski Dom Kultury, który odbył się pod hasłem „Podróż z bagażem słów” na urokliwej zamojskiej starówce w dniach 29 i 30 sierpnia 2014 r. W festiwalowych wydarzeniach czynnie uczestniczyli także redaktorzy „Frazy”: Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski. 29 sierpnia w zamojskim Klubie Jazzowym im. M. Kosza Magdalena Rabizo-Birek podczas wieczoru poświęconego poległym bohaterom Powstania Warszawskiego wygłosiła krótki wykład na temat twórczości pochodzącego z Zamościa, poległego 16 sierpnia 1944 r. poety Zdzisława Leona Stroińskiego. 30 sierpnia wszyscy redaktorzy uczestniczyli na jednym z urokliwych podwórek pięknie zrewitalizowanej starówki, nawiedzanym tłumnie przez okoliczne koty, w zainspirowanym tomem Tadeusza Różewicza Kup kota w worku dyskusyjnym spotkaniu z lokalnymi poetami) na temat kształtu i charakteru najnowszej poezji. Gościem honorowym spotkania była znakomita poetka Urszula Kozioł. Obszerniejszą relację na temat zamojskiego festiwalu zawiera relacja ukrywającej się pod pseudonimem „brzydka postać na k” Aleksandry Nizioł – nowej współpracowniczki „Frazy”, zatytułowana Głosy nieobecnych – siódma Ulica Poetycka oczami błazna.
Czerwiec 2014

Pierwszy Konkurs o Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków


Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Wypełniają w ten sposób zapis testamentowy śp. Krystyny Bednarczyk. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w 2013 roku, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2014 roku. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych. Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com.
Kwiecień 2014

28-29 kwietnia
„Fraza” na festiwalu Akademicky Preszow


Redaktorzy „Frazy” (Zenon Ożóg, Janusz Pasterski, Magdalena Rabizo-Birek, Jan Wolski) i współpracująca z naszym pismem rzeszowska poetka Krystyna Lenkowska byli gośćmi 40-edycji festiwalu Akademicky Preszow w Słowacji. Okazją do cyklu spotkań zatytułowanych „Z Rzeszowa do Preszowa i z powrotem” w artystycznej kawiarni Christiania (28 kwietnia) oraz w czytelni Biblioteki Uniwersytetu w Preszowie była publikacja poświęconego polskiej literaturze i sztukom plastycznym numeru pisma „Enter”, przygotowanego w Koszycach we współpracy z polonistami i slawistami z Preszowa. W numerze mocno reprezentowana była sztuka twórców związanych z Podkarpaciem. Ukazały się w nim m.in. wiersze Krystyny Lenkowskiej i Magdaleny Pocałuń-Dydycz, eseje redaktorów „Frazy” Zenona Ożoga i Janusza Pasterskiego oraz prezentacja twórczości i rozmowa z młodym artystą Szymonem Nowakiem (asystentem krakowskiej ASP).„Fraza” na festiwalu Akademicky Preszow24 kwietnia

Andrzej Stasiuk na Uniwersytecie Rzeszowskim


Redakcja „Frazy” była (z Instytutem Filologii Polskiej oraz Sekcją Literaturoznawców Koła Naukowego Polonistów UR) organizatorem sympozjum naukowego „Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka”. Pisarz wziął udział w konferencji naukowej poświęconej swojej twórczości, w której sześć referatów wygłosili pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Filologii Polskiej, a po południu odbyło się jego spotkanie autorskie. Rozmowę z pisarzem, w którą włączyli się licznie przybyli miłośnicy jego twórczości, przeprowadzili studenci Damian Niezgoda i Matylda Zatorska – pomysłodawcy sympozjum.Andrzej Stasiuk na Uniwersytecie Rzeszowskim12 kwietnia

Wspominanie Mariusza Kargula w Krasnymstawie


W Sali Muzycznej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie z redaktorami „Frazy” (Zenonem Ożogiem, Magdaleną Rabizo-Birek i Janem Wolskim), promujące numer „Frazy” 2013, nr 4, dedykowany pamięci Mariusza Kargula – przedwcześnie zmarłego pisarza, publicysty i animatora kultury z Krasnegostawu. Pomysłodawca i organizator spotkania Stanisław Kliszcz zatytułował je „Frazy osobiste” – od działu naszego pisma, w którym Mariusz w cyklu Koniec wieku niewinności kilka lat regularnie publikował swoje felietony i fragmenty autobiograficznej prozy (ostatni z nich ukazał się pośmiertnie w promowanym numerze pisma). W spotkaniu uczestniczyli jego ojciec, rodzina i licznie zgromadzeni przyjaciele, którzy przybyli m.in. z Warszawy, Lublina, Zamościa i Chełmu. Swoje wspomnienia snuli nie tylko redaktorzy „Frazy”, ale także innych pism i instytucji kultury, z którymi Mariusz przyjaźnił się i współpracował, m.in.: Bożena Fornek (z „Zamojskiego Informatora Kulturalnego”), Jan Henryk Cichosz (z „Nestora”), Roman Żelazny (z „Echa Krasnegostawu) i Jarosław Wach (z „Akcentu”). Wzruszające spotkanie, które otworzyła projekcja montażu fotografii przedstawiających pisarza, zakończył recital Moniki Krajewskiej, na który złożyły się napisane dla niej przez Mariusza piosenki, komentowane przez pieśniarkę fragmentami jego mejlowych listów do niej. Późnym wieczorem zapaliliśmy lampki na grobie Mariusza na krasnostawskim cmentarzu.Wspominanie Mariusza Kargula w Krasnymstawie11 kwietnia

Spotkanie z profesorem Lechem Lameńskim


Z inicjatywy Jolanty Frączek, córki wybitnego rzeszowskiego artysty Franciszka Frączka Słońcesława, wspólnie z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddziałem Rzeszowskim redakcja „Frazy” przygotowała spotkanie z wybitnym historykiem sztuki z Lublina, wykładowcą KUL-u, znawcą twórczości Stanisława Szukalskiego i Szczepu Rogate Serce. Profesor Lameński wygłosił wykład „Szukalski, jakiego nie znamy” i promował świeżo wydany wybór pism tego niezwykłego artysty Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 19241938 w swoim wyborze i opracowaniu. Do kupna pięknie edytorsko wydanego i bogato ilustrowanego dzieła (nawiązującego swym kształtem do wydanej kilka lat temu monografii artysty autorstwa prof. Lameńskiego) zachęcał barwny, pełen anegdot, dowcipny wykład. Profesor bowiem – jak niewielu – potrafi mówić o przedmiocie swoich zainteresowań z fascynacją, ale i dystansem. Po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko – jak napisał redaktor „Frazy” Jan Wolski – najlepiej piszącym historykiem sztuki, ale też przykuwającym uwagę słuchaczy wykładowcą oraz (to już informacja z kuluarów) prawdziwą duszą towarzystwa.


Spotkanie z profesorem Lechem LameńskimMarzec 2014

KONKURSY POETYCKIE


X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia


Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”. Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach  –  każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej - konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Jacek Podsiadło (poeta) i Krzysztof Śliwka (poeta, redaktor artzina „Helikopter OPT”), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka rok $roki ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III  –  Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik Na pstryk i zew był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV  –  Izabela Kawczyńska (tomik Largo), w V  –  Arkadiusz Stosur (tomik Przejścia podziemne), w VI  –  Teresa Radziewicz (tomik Samosiejki był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII  –  Natalia Zalesińska (tomik Połączenia), w VIII  –  Janusz Radwański (tomik Chałwa zwyciężonym), a w IX  –  Bartosz Konstrat (tomik Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 5 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu Poezje Kazimierza Ratonia oraz wydawnictwo NEON.

Patronat medialny: kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” i „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”.

Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku lub listopadzie 2014 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl


VII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2014

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio