Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Archiwum aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

Listopad 2013

Nagrody dla Autorów „Frazy”


16 listopada 2013 roku jury Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej uhonorowało pierwszą nagrodą jej imienia ex equo Łukasza Jarosza za tom Pełna krew (Znak 2012) i Krystynę Dąbrowską za tom Białe krzesła (Biblioteka Wojewódzka i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2012). Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w Małopolskim  Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

15 listopada 2013 r. w Budapeszcie Bohdan Zadura został uhonorowany Nagrodą Bethlen Gábora. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana od 1987 r. przede wszystkim Węgrom za zasługi dla szeroko rozumianej kultury. Bohdan Zadura jest czwartym Polakiem, który ją otrzymał. Jej laureatami byli do tej pory m.in. Zbigniew Herbert, Konrad Sutarski, Krzysztof Jeżewski, a wśród nielicznych cudzoziemców – także Bohumil Hrabal. Dewiza na dyplomie (cytat z Bethlena) brzmi: „Nie wszystko można zrobić, co trzeba, ale zrobić trzeba wszystko, co można”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Narodowym Teatrze Filmowym Urania.

 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty


Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca), Julia Szychowiak i Marcin Sendecki, na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2013 roku po lekturze 69 zestawów wierszy nadesłanych na konkurs i spełniających wymogi regulaminowe postanowiło przyznać: I nagrodę Bartoszowi Konstratowi (Warszawa); II Nagrodę Pawłowi Podlipniakowi (Radom), III Nagrodę Tomaszowi S. Mielcarkowi (Wielka Brytania). Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali Krzysztof Bojko (Gorzów Wlkp.), Katarzyna Koy Kozielczyk (Gdańsk) i Piotr Przybyła (Karpacz). Jury postanowiło też zwyczajowo wskazać osoby nominowane do nagród i wyróżnień. Są to: Janusz Solarz (USA) i Agnieszka Salamon (Wolbrom). Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu połączona z promocją tomu zwycięzcy VIII edycji konkursu odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu 9 listopada 2013 roku.

Bartosz Konstrat czyta wiersze podczas finału IX Konkursu Im. Ratonia, fot. Archiwum GSW BWA w Olkuszu

Magdalena Rabizo-Birek, Między wizją a równaniem. Uwagi o dziewiątej edycji Konkursu im. K. Ratonia


16 października

Zmarł Mariusz Kargul

Po krótkiej chorobie 16 października 2013 r. zmarł w Warszawie w wieku zaledwie 36 lat Mariusz Kargul – poeta, prozaik, dziennikarz, animator życia kulturalnego w rodzinnym Krasnymstawie i na Lubelszczyźnie, współpracownik „Frazy”, autor cyklu Koniec wieku niewinności. Dla wszystkich, którzy mieli szczęście go poznać, był człowiekiem niezwykłym – dobrym, serdecznym, promieniującym niecodziennymi pomysłami, potrafiącym zmieniać i zaczarowywać rzeczywistość, pasjonatem literatury i piewcą swojej małej ojczyzny, autorem nieukończonej „krasnostawskiej” Księgi. Był współzałożycielem i przewodniczącym Grupy Literackiej A4, inicjatorem i współorganizatorem Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” oraz Konkursu Literackiego i Plastycznego im. Stanisława Bojarczuka „ O sonecianą skibkę”. W 2010 roku był Dyrektorem Artystycznym  Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka w Krasnymstawie.  Współtworzył projekt „Czarne inspiracje” (z Miejską Biblioteką Publiczną im. Henryka Łopacińskiego w Lublinie), w ramach którego w różnych miejscach Lubelszczyzny prowadził spotkania z wieloma znakomitymi pisarzami i dziennikarzami. Publikował na łamach pism regionalnych, polonijnych,  a także w „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach” i „Akcencie”. Niedawno zadebiutował tomikiem „utworów wierszopodobnych”, który prowokacyjnie i proroczo – jak miało się okazać – zatytułował Przedwczesny pogrzeb wierszoroba. Otrzymał za niego w 2012 r. główną nagrodę XVIII Konkursu im. Anny Kamieńskiej na najlepszy tom poetycki wydany w minionym roku na Lubelszczyźnie. Przygotowywaliśmy mu właśnie we „Frazie” 2013, nr 4 prezentację w dziale Portrety, z której się bardzo cieszył i na którą niecierpliwie czekał. Na początku października przysłał do niej kolejny odcinek stałego literackiego felietonu – piękną impresję o swoich ukochanych miejscach – Zastawiu i Krasnymstawie, zatytułowaną Raj dodatkowy. Teraz to będzie nie tylko Portret, ale i pożegnalne wspomnienie. Nie zapomnimy Cię Mariuszu! Odpoczywaj w spokoju po zbyt krótkim, ale niezwykle pracowitym i twórczym życiu.

Magdalena RABIZO-BIREK, Meteor. Wspomnienie o Mariuszu Kargulu


Wrzesień 2013

Londyńska nagroda Andrzeja Buszy


26 września 2013 roku Andrzej Busza, poeta, prozaik, tłumacz, historyk literatury, emerytowany wykładowca literatury angielskiej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) odebrał w Konsulacie Polskim w Londynie Nagrodę Literacką za rok 2013 przyznaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą. 

Podpis Andrzej Busza odbiera nagrodę z rąk Konsula Generalnego RP w Londynie Ireneusza Truszkowskiego, fot. J. Pasterski

Janusz Pasterski, Londyńska nagroda dla Andrzeja Buszy


Sierpień 2013

Pierwsza książka o pisarstwie Olgi Tokarczuk


Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” ukazała się książka Światy Olgi Tokarczuk. Studia i szkice pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Magdaleny Pocałuń-Dydycz i Adama Bieniasa, przygotowana z okazji podwójnego jubileuszu znanej pisarki – 50 rocznicy urodzin i 20-lecia jej powieściowego debiutu – Podróż ludzi Księgi. Książka gromadzi artykuły napisane przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych Wydziału Filologicznego UR, dotyczące całego dorobku pisarki – od młodzieńczych wierszy po wydany w 2012 r. zbiór esejów Moment niedźwiedzia. Zawiera także Zbiorowy portret Olgi Tokarczuk – krótkie teksty znanych pisarzy, artystów, krytyków i literaturoznawców – ich refleksje ze spotkań z pisarką i jej twórczością oraz kompletną Bibliografię tekstów rozproszonych pisarki (publikowanych na łamach prasy, w antologiach, jako wstępy do publikacji i katalogów). Gratką dla miłośników twórczości pisarki są zawarte w niej jej teksty: autorski wybór poetyckich i prozatorskich juweniliów (w tym debiut prasowy pisarki), publikowanych na łamach prasy lokalnej oraz napisany specjalnie na rzeszowskie sympozjum poświęcone jej twórczości esej Palec w soli, czyli Krótka historia mojego czytania, który książkę otwiera. Publikację można zamawiać w redakcji „Frazy” (patrz Biblioteka „Frazy”) oraz Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego.  


Światy Olgi Tokarczuk


IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia


Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia. Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów, propagowanie poezji ambitnej i trudnej. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (łącznie około 100-150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Julia Szychowiak (poetka) i Marcin Sendecki (poeta, dziennikarz), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka rok $ roki ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki „Frazy” w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik Na pstryk i zew był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik Largo), w V – Arkadiusz Stosur (tomik Przejścia podziemne), w VI – Teresa Radziewicz (tomik Samosiejki był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik Połączenia), a w VIII Janusz Radwański (tomik w przygotowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz wydawnictwo NEON. Patronat medialny: Kwartalnik „Fraza” i „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”. Nagrodzeni obowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku lub listopadzie 2013 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu. Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.plI Ogólnopolski Konkurs Poetycki ABER-RACJE


Organizatorem konkursu jest Siemianowickie Centrum Kultury. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie, jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail). Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 29 listopada 2013 r., na adres: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie z dopiskiem:  „Konkurs poetycki”. Uwaga! Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy nadsyłać prac listem poleconym. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości, nie mniejszej niż 2000 zł. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailowo, a przede wszystkim na stronie organizatora: www.siemck.pl W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu: p.baranski@siemck.pl Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.


Zaproszenie na spotkania promujące książkę Janiny Januszewskiej-Skreiberg Sercem w dwóch krajach. Polsko-norweskie spotkania kulturalne


Luty 2013

Unsere Jana Darowskiego nominowane do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki


Opublikowana w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” opowieść autobiograficzna Jana Darowskiego Unsere została nominowana do prestiżowej  Nagrody Biblioteki Śląskiej Śląski Wawrzyn Literacki. Książkę rekomendował prof. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego. 

Dyplom, Slaski Wawrzyn Literacki     unsere


Zimowy plener malarski w Sołonce

W dniach 18-23 luty 2013 r. w Sołonce w gminie Lubenia odbył się plener malarski, który Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” objęło swym patronatem. Jego uczestnikami byli twórcy lokalni oraz zaproszeniu do udziału artyści z kręgu „Frazy” i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: Aleksander Bielenda, Urszula Deręgowska, Krystyna Gawron, Józef Gołąb, Stanisław Górecki, Leszek Kuchniak, Beata Olchowy, Małgorzata Pleśniak, Janusz Pokrywka, Marek Pokrywka, Anna Pustelniak-Kuchniak, Jarosław Sankowski, Maria Siuta-Górecka, Marek Wieczorek, Grzegorz Wolański i Jan Wolski. Plonem ekspozycji jest wydany przez „Frazę”, a zredagowany przez Jana Wolskiego i Grzegorza Wolańskiego album Ukorzenieni (patrz Biblioteka „Frazy” 2013). Poplenerowa wystawa odbyła wędrówkę, prezentując się publiczności najpierw przez kwiecień i maj w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni, następnie na przełomie maja i czerwca w Galerii Pasaż w Iwoniczu Zdroju i zakończyła ją lipcowa ekspozycja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Zimowy plener malarski w Sołonce  


Styczeń 2013

23 stycznia

O Stanisławie Bojarczuku w Domu Kultury w Stalowej Woli

Plakat Bojarczuk Druk

 

 

IX Festiwal „Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

REGULAMIN Najlepszy Poetycki Debiut Książkowy 2012
REGULAMIN VIII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
Więcej informacji: www.zlotysrodekpoezji.pl

 

 

Konkursy poetyckie

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”. WACŁAW IWANIUK 1912 – 2012. Chełm – Równe – Toronto
 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio