Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Archiwum aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

Grudzień 2012
65. urodziny Janusza Szubera

15 grudnia w Galerii Sanockiej wspólnie z BWA Galerią Sanocką i Biblioteką im. Grzegorza z Sanoka świętowaliśmy jubileusz Janusza Szubera. Urodzinowe spotkanie poprowadzili Jan Wolski, reprezentujący redakcję „Frazy”, oraz przyjaciółka Poety, pełniąca od lat nieoficjalne obowiązki jego sekretarza, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz. Liczne okolicznościowe adresy nadesłali przedstawiciele władz i instytucji kulturalnych Podkarpacia, na czele z Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Sanoka oraz jego znakomici przyjaciele z Polski i świata (m.in. Antoni Libera, Krzysztof Lisowski, Bogdan Tosza, Andrzej Busza). Nie zabrakło okolicznościowych wierszy (m.in. A. Libery, Tomasza Chomiszczaka i J. Wolskiego). Prezentem od nas dla Poety były przygotowane przez Jana Wolskiego, a wydane przez „Frazę” przy pomocy Wydziału Kultury Województwa Podkarpackiego dwie książki: polsko-hiszpański wybór wierszy Entelechia/ Entelequia w wyborze i przekładzie wrocławskiego hispanisty i iberysty Zygmunta Wojskiego oraz tom-niespodzianka – wybór limeryków poety Emeryk u wód w wysmakowanej oprawie edytorskiej duetu WOLWO (J. Wolskiego i Grzegorza Wolańskiego). Stanisław Białogłowicz, którego obraz Biała chmura zdobi okładkę Entelechii, podarował poecie długo obiecywany jego portret. Wieczór uświetniły występy dziewcząt z sanockiej szkoły muzycznej, które z temperamentem zinterpretowały wokalnie dwa fragmenty z tomu Mojość z muzyką Roberta Handermandera.

VI Konkurs Twórczości Miłosnej. „Ja Cię kocham, a Ty pisz” w Krasnymstawie


Listopad 2012
Andrzejkowe Frazozpapowanie

29 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odbyły się literacko-artystyczne Andrzejki zorganizowane wspólnie przez Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków i redakcję kwartalnika „Fraza”.

Andrzejkowe Frazozpapowanie


Finał VIII Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

17 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu obyła się uroczystość rozstrzygnięcia VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Ratonia, którego pomysłodawcami jest Galeria Literacka GSW BWA na czele ze spiritus movens całego przedsięwzięcia Olgerdem Dziechciarzem. Od drugiej edycji patronat nad konkursem sprawuje „Fraza” i z jej ramienia w tym roku pracom jury przewodniczyła Magdalena Rabizo-Birek. Jury konkursu, w którego skład wchodzili w tym roku także poetka i tłumaczka Julia Fiodorczuk oraz poeta i wydawca Krzysztof Siwczyk, na posiedzeniu w dniu 27.10.2012 roku po lekturze 96 zestawów poetyckich postanowiło, że laureatem I nagrody został Janusz Radwański z Kolbuszowej Górnej. II nagrodę otrzymał Paweł Podlipniak z Radomia, a trzecią Rafał Baron z Gdańska. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały: Małgorzata Grajewska z Bydgoszczy, Bogumiła Jęcek z Łodzi i Marta Jurkowska z Olkusza. Jury wskazało także osoby nominowane do nagród. Byli to: Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, Piotr Jordan z Oławy, Marek Czuku z Łodzi, Roman Rzucidło z Nysy i Ewa Włodarska. Podczas finału tradycyjnie odbyła się premiera, wydanego przez Galerię Literacką przy GSW BWA i Bibliotekę „Frazy”, tomiku poetyckiego laureata poprzedniej edycji. W tym roku był nim tomik Natalii Zalesińskiej Połączenia, zredagowany przez Łukasza Jarosza. Poetka była gościem finału, podobnie jak pisarz Bogdan Dworak, przyjaciel patrona konkursu, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami o Ratoniu. Program tegorocznego finału był bardzo bogaty. Krzysztof Siwczyk i Magdalena Boczkowska promowali świeżo wydaną przez Instytut Mikołowski książkę, zawierającą nieznaną spuściznę Ratonia – Dziennik. Prozy. Teksty krytyczne, zredagowaną i opatrzoną posłowiem przez monografistkę poety M. Boczkowską. W spotkaniu wzięli również udział przyjaciele i laureaci konkursu oraz Galerii Literackiej w Olkuszu: Marek K. E. Baczewski, Miłosz Biedrzycki, Izabela Kawczyńska, Radosław Kobierski i Jarosław Nowosad. Ponieważ przybyli niemal wszyscy laureaci, w olkuskiej galerii zrobiło się naprawdę gęsto od poetów i poezji. Był to właściwie nieoficjalny festiwal poezji, przedłużony o trwające długo w noc rozmowy i anegdoty. Największy aplauz zyskała opowieść Miłosza Biedrzyckiego z jego zawodowego pobytu na Półwyspie Arabskim, podczas którego okazało się, że w krajach arabskich poezja jest formą masowej rozrywki, ściągającą tłumy słuchaczy na… stadiony, a poeci są znakomicie zarabiającymi bożyszczami. Ten i ów z uczestników spotkania zaczął się głośno zastanawiać nad możliwością przejścia na islam.


Październik 2012
Sympozjum „Światy Olgi Tokarczuk”

10 i 11 października w Rzeszowie gościła po raz pierwszy od 2004 roku Olga Tokarczuk. Przyjechała na sympozjum „Światy Olgi Tokarczuk” zorganizowane przez redakcję „Frazy” oraz Instytut Filologii Polskiej UR z okazji podwójnego jubileuszu pisarki 50. urodzin i 20-lecia debiutu powieściowego. Honorowy patronat nad sympozjum objął rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko, a w jego organizację włączyły się: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Teatr Przedmieście. Medialny patronat nad spotkaniem objęło Polskie Radio Rzeszów.

Olga Tokarczuk po raz czwarty w RzeszowieMiędzynarodowy Konkurs Poezji o Tematyce Romskiej im. Papuszy „O złote pióro Papuszy”

REGULAMIN KONKURSU POEZJI ROMSKIEJ
karta zgłoszenia


Czerwiec 2012

21 czerwca zmarł w Warszawie Henryk Bereza – pisarz i krytyk literacki, od połowy lat 50. XX wieku związany z miesięcznikiem „Twórczość”, w którym redagował dział prozy i był zastępcą redaktora naczelnego. Zamieszczał tam swoje teksty: eseje, felietony, recenzje, a w ostatnich latach stałe cykle: dziennik lektur Wypiski, zapisy oniryczne Oniariada oraz Listy do Alicji Dryszkiewicz i Dariusza Bitnera. Był przyjacielem i promotorem kilku pokoleń polskich pisarzy (m.in. Marka Hłaski, Wiesława Myśliwskiego, Janusza Głowackiego, Mariana Pilota, Jana Drzeżdżona, Marka Słyka, Jerzego Łuczeńczyka, Krystyny Sakowicz, Janusza Rudnickiego, Grzegorza Strumyka), twórcą terminu i teoretykiem „prozy chłopskiej” oraz „rewolucji artystycznej w prozie”. Opublikował kilka książek krytycznych. W ostatnich dwóch dekadach życia stawał się coraz bardziej pisarzem. Wypracował osobliwą formę prozy krytycznej (Pryncypia. O łasce literatury, 1993; Obroty, 1996), zapisów onirycznych (Oniriada, 1997). Z czasem zbliżył się ku lapidarności aforyzmu i krótkich form poetyckich, zwłaszcza w tomach Miary (2003), Względy (2010) i Zgłoski (2011). Był prawdziwym miłośnikiem słowa pisanego i przyjacielem ludzi pióra. Pozostawił po sobie m.in. ogromną korespondencję. Został pochowany 27 czerwca na Starych Powązkach w Warszawie w kwaterze obok grobu swego przyjaciela Marka Hłaski, a w pogrzebie uczestniczyli licznie ludzie sztuki i literatury wszystkich pokoleń.

fot. Grzegorz Strumyk

8 Kwietnia 2012
Zmarła Nelli Turzańska-Szymborska

W dniu 8 kwietnia 2012 r. w Western Toronto Hospital zasnęła w Panu Nelli Turzańska-Szymborska z domu Barańska – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu Armii Krajowej „Róg”, Żołnierz Wyklęty powojennej podziemnej organizacji patriotycznej Polski Front Ojczyźniany, więźniarka komunistycznych więzień na Montelupich w Krakowie, w Grudziądzu i Fordonie. Od 1958 r. na emigracji w Kanadzie. Wielki mecenas i przyjaciel kultury polskiej. Największym osiągnięciem Jej emigracyjnej aktywności jest powołana w 1988 roku Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich, instytucja o wyjątkowych zasługach dla kultury polskiej. Spełniwszy w ten sposób wolę swego męża Władysława Turzańskiego, przez dwadzieścia lat kierowała pracą Fundacji, stając się głównym architektem jej sukcesów. Za swą aktywną pracę społeczną i charytatywną Nelli Turzańska-Szymborska otrzymała szereg odznaczeń i wyróżnień, których ukoronowaniem był przyznany jej w 2010 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Miała wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi i przekonanie o konieczności budowania silnych więzi środowiskowej wspólnoty. Była uosobieniem dobra, lojalności i wspaniałomyślności. (Fragment nekrologu).

Nelli Turzańska-Szymborska z mężem Z. Szymborskim w Kleinburgu pod Toronto, wrzesień 2006, fot. Magdalena Rabizo-Birek

Kwiecień 2012
Konkursy poetyckie

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Kornel Ujejski (1823-1897) - cień zapomnianego grobu spod Lwowa”.

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia


Luty 2012
Książka o twórczości Olgi Tokarczuk

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” zapraszają do udziału w publikacji roboczo zatytułowanej „Twórczość Olgi Tokarczuk - od Miasta w lustrach do Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Do udziału w wydawnictwie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych filologii polskiej i innych kierunków UR oraz szczególnie - studentów i absolwentów UR o zainteresowaniach naukowych, a także uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym. Publikacją chcemy uczcić okrągły jubileusz urodzin popularnej pisarki, który przypada na rok 2012 i dwudziestolecie jej debiutu prozatorskiego – publikacji powieści Podróż ludzi Księgi. Promocję monografii, połączoną z sesją naukową, prezentującą wybrane szkice, pragniemy uczcić, zaplanowaną na jesień 2012 r., pierwszą wizytę pisarki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prosimy o jak najszybsze nadsyłanie tematów, a na gotowe teksty czekamy do końca czerwca 2012 r.

Komunikat o książce o Oldze Tokarczuk

V Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2012 – Komunikat
 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio