Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Archiwum aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]


10 grudnia 2011
Spotkanie z Janem Tulikiem w Sali Koncertowej Polskiego Radia Rzeszów

od lewej J. Wolski i J. Tulik podczas spotkania w Polskim Radiu Rzeszów, fot. Janusz Gornicki

Jednym z ważnych elementów jubileuszu 60-lecia Polskiego Radia Rzeszów, którego obchody miały miejsce w grudniu 2011, było spotkanie z pisarzem Janem Tulikiem z Krosna. „Fraza” była jego współorganizatorem, a dodatkową okazją do świętowania były przypadające na ten rok dwa jubileusze krośnieńskiego twórcy – 60 urodziny i 30-lecie debiutu książkowego, które uczciliśmy publikacją tomu wierszy wybranych poety Kaligrafia zdziwienia, przygotowanego przez Stanisława Dłuskiego. Wieczór poprowadził Jan Wolski, a ze strony radiowej przygotował red. Andrzej Zajdel. Zdjęcie (od lewej J. Wolski i J. Tulik podczas spotkania w Polskim Radiu Rzeszów, fot. Janusz Gornicki)

Niezwykły jubileusz. Spotkanie z Janem Tulikiem i jego poezją. Jadwiga Kielar


26 listopada 2011
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty

Jury konkursu, organizowanego przez Galerię Literacką przy Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu, w składzie Jacek Gutorow i Janusz Pasterski po dokładnej lekturze 66 zestawów poetyckich, które wpłynęły na konkurs i zostały zaakceptowane ze względów formalnych, postanowiło w dniu 14.11.2011 przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: I nagrodę otrzymała Natalia Zalesińska z Katowic; II - Wojciech Roszkowski z Tykocina, III - Piotr Jemioło z Niwisk. Wyróżnienia przyznano: Mariuszowi Partyce (Zabrze), Markowi Radeckiemu (Jasienica), Dominikowi Piotrowi Żyburtowiczowi (Drawsko Pomorskie). Jurorzy postanowili również wskazać osoby nominowane do finału, a są to: Katarzyna Zając (Ozimek), Małgorzata Stachowiak-Schreyner (Sulechów), Ewa Włodarska (Kraków), Małgorzata Południak (Szczecin), Bogdan Prejs (Mikołów), Jacek Kukorowski (Poznań) i Hanna Dikta (Piekary Śląskie). Rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu im. K. Ratonia miało miejsce w Galerii Literackiej GSW BWA w Olkuszu 26.11.2011 (w programie znalazła się m.in. opowieść o Kazimierzu Ratoniu. Rozmowa z Bogdanem Dworakiem i z dr Magdaleną Boczkowską z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorką książki W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia, promocja tomu Samosiejki Teresy Radziewicz, laureatki I miejsca w VI OKP im. K. Ratonia, spotkanie z poetką, spotkanie z jurorami, poetami Jackiem Gutorowem i Januszem Pasterskim. Ogłoszenie wyników VII OKP im. K. Ratonia, wręczenie nagród, spotkanie z laureatami. Przypominamy, że „Fraza” patronuje konkursowi.


18 październik 2011
Artyści „Frazy”.

Jednym z ważnych ogniw przypadającego na 2011 rok jubileuszu dwudziestolecia „Frazy” była wystawa artystów związanych z naszym pismem, zorganizowana przy współpracy Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, otwarta 18 października 2011 roku w Galerii na Najwyższym Poziomie w siedzibie Elektromontażu Rzeszów S.A. i prezentowana tam do połowy listopada. Autorem koncepcji i komisarzem wystawy był Jan Wolski, który zaprosił do niej dziewięcioro artystów z Rzeszowa i Podkarpacia: Grzegorza Frydryka, Janusza Górnickiego, Waldemara Kordyacznego, Marlenę Makiel-Hędrzak, Antoniego Nikla, Marka Olszyńskiego, braci Janusza i Marka Pokrywków oraz Grzegorza Wolańskiego. Od wielu lat, w różnoraki sposób twórcy ci współpracują z „Frazą”: są członkami Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, byli prezentowani (niekiedy kilkakrotnie) na łamach pisma (w dziale „Sztuka” i w Galerii „Frazy”), projektują kształt plastyczny naszych wydawnictw książkowych i plakatów, przygotowują z redaktorami pisma wspólne projekty (wystawy, spotkania, festiwale, sesje i sympozja). Wystawa zatytułowana Artyści „Frazy” w kręgu słowa – pomyślana jako prezentacja różnorodnych form dialogu sztuk wizualnych z literaturą – była ze strony redakcji „Frazy” także formą podziękowania naszym drogim przyjaciołom artystom za ich wieloletnią, owocną i bezinteresowną pracę dla wspólnej sprawy – tworzenia i promowania kulturowych wartości. Miała także ambicje pokazania takiego obszaru współczesnej plastyki, który rzadko bywa prezentowany w galeriach, a wyrasta z pięknej i pradawnej idei jedności sztuk. Przy okazji jubileuszu „Frazy” warto przypomnieć to, co zauważają nasi czytelnicy w Polsce i na świecie – że prezentacja sztuk plastycznych, dzieł współczesnych artystów Rzeszowa i Podkarpacia, tekstów literackich i eseistycznych, prezentujących motywy plastyczne i związki sztuk plastycznych z literaturą, stały się elementami wyróżniającymi „Frazę” spośród innych pism literackich, ukazujących się w Polsce. Teksty poświęcone wydarzeniom artystycznym i prezentacje dorobku artystów Podkarpacia z minionego dwudziestolecia, prezentowane we „Frazie”, tworzą cenne kompendium wiedzy na temat współczesnego życia artystycznego tego regionu Polski, który od dawna słynie z ludzi plastycznie utalentowanych. Poniżej prezentujemy tekst Jana Wolskiego, opublikowany w katalogu, towarzyszącym ekspozycji. MRB Jan Wolski

Artyści „Frazy” w kręgu słowa

18 październik 2011
Wernisaż wystawy Artyści „Frazy”. W kręgu słowa05 październik 2011
Zaproszenie na spotkanie z redakcją "Frazy"


06 październik 2011
Nagrody Związku Pisarzy na Obczyźnie dla Autorów „Frazy”

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał swoje doroczne nagrody. Ogromnie się cieszymy z tego, że przypadły one w 2011 roku autorom związanym od wielu lat z naszym pismem i publikującym książki w naszym wydawnictwie. Nagrodą za najlepszą publikację naukowo-badawczą na temat literatury emigracyjnej została uhonorowana, wydana przez nas we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie, monumentalna monografia działalności kulturalnej środowiska polskich emigrantów w Kanadzie Mosty z papieru współpracownika „Frazy” Edwarda Zymana. Nagrodą za całokształt twórczości literackiej został uhonorowany ks. Janusz A. Ihnatowicz, stale goszczący na łamach naszego pisma. Opublikował m.in. w serii Biblioteka „Frazy” tom poezji Epigramat o nadziei i inne wiersze 1992-2003 ze wstępem Alicji Jakubowskiej-Ożóg i w opracowaniu graficznym Marleny Makiel-Hędzrzak (Rzeszów 2004). Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Komunikat prasowy

28 czerwca 2011
Aktualne konkursy literackie

Turniej Poetycki o „Chmielakowy Antałek” w Krasnymstawie.
VII Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia
X edycja Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku


28 czerwca 2011
Nagroda dla Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”

Stowarzyszenie Literacko-Artystycznego „Fraza” zostało uhonorowane Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenie nagród wszystkim laureatom miało miejsce 28 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Brązowym Krzyżem Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano wieloletniego dyrektora Filharmonii Rzeszowskiej Wergilusza Gołąbka. W gronie laureatów znalazł się także zaprzyjaźniony w „Frazą” artysta plastyk Krzysztof Motyka – wśród wielu swych artystycznych aktywności (m.in. pomysłodawcy Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego organizowanego przez rzeszowski Teatr im,. W. Siemaszkowej z którym artysta jest związany) także członek zaprzyjaźnionej z „Frazą” grupy artystycznej „Na Drabinie”.


27 czerwca 2011
Sesja naukowa o czasopismach literackich i kulturalnych w dwudziestolecie „Frazy”

Zapraszamy do udziału w sesji naukowej „Nowe czasopisma literackie i kulturalne w Polsce po roku 1980”, organizowaną przez: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej UR i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Ma na celu pogłębienie refleksji nad jednym z ważnych zjawisk polskiej kultury w kraju i na obczyźnie, jakim był i nadal jest tzw. „boom” czasopiśmienniczy po roku 1989. Jego geneza sięga wcześniejszej dekady, podczas której w kraju i na emigracji, w obiegu oficjalnym i w ramach zjawiska Kultury Niezależnej powstawały pisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne, pełniące ważną rolę w okresie tuż po ustrojowej transformacji (jak „bruLion” i „Czas Kultury”). Niektóre z nich ukazują się po dziś dzień (np. „Akcent”, „Czas Kultury”, „Zeszyty Literackie”). Sesja odbędzie się w dniach 17-19 października 2011 r. Poza wystąpieniami referentów planowane są dyskusja a stanie aktualnym i przyszłości czasopism z udziałem redaktorów pism literackich i kulturalnych, spotkanie z autorami „Frazy” z Rzeszowa i Podkarpacia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Rzeszowie, wystawy: „Artyści „Frazy”, wydawnictw „Frazy” oraz „Historia „Frazy” 1991-2011”.

Anons sesji


26 maja 2011
Ewa Lipska w Auli im. S. Pigonia

A. Bienias i E. Lipska podczas spotkania w Auli im. Pigonia

Poetka przybyła do Rzeszowa z inicjatywy zaprzyjaźnionego z nią studenta rzeszowskiej polonistyki Adama Bieniasa, dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej i redaktorów „Frazy”, którzy przygotowali towarzyszące spotkaniu mini-sympozjum. Spotkanie, które przebiegało w wyjątkowo ciepłej, serdecznej i osobistej atmosferze, z wdziękiem poprowadził Adam Bienias, a jego myślą przewodnią stał się zapisany przez poetkę na tablicy na początku spotkania aforyzm niemieckiego romantyka Novalisa: „Poezja leczy rady, które zadaje rozum”. Wystąpienia na temat ostatnich utworów poetki – jej niedawnego debiutu powieściowego Sefer oraz nominowanego do finału tegorocznej nagrody Nike tomu poetyckiego Pogłos przygotowali Jan Wolski i Magdalena Rabizo-Birek. Mały program poetycki, złożony z wczesnych utworów poetki przedstawił Stach Ożóg, odkrywając przed słuchaczami mniej znane oblicze poezji E. Lipskiej: nastrojowe, oniryczne i sentymentalne. Później był czas na rozmowę, poprowadzoną przez A. Bieniasa i M. Rabizo-Birek, w którą włączyli się słuchacze. Wielka dama polskiej poezji ujęła słuchaczy bezpretensjonalnością, skromnością i dystansem do własnej poezji, a także dowcipnymi anegdotami o swoich przyjaciołach-pisarzach: Tadeuszu Różewiczu, Wisławie Szymborskiej, Stanisławie Lemie, Adamie Włodku, Rafale Wojaczku. Rozmowa z poetką, relacja ze spotkania i wygłoszone na nim wystąpienia znajdą się w numerze „Frazy” 2011, nr 2.


18 maja 2011
„Bryllowanie” na Uniwersytecie Rzeszowskim

plakat reklamujący spotkanie

Redakcja „Frazy” była jednym z patronów spotkania zatytułowanego „Bryllowanie”, które odbyło się w ramach Tygodnia Polonistów w auli Instytutu Muzyki UR. Jest to nazwa poetycko-muzycznego koncertu, w którym występują wspólnie jeden z najwybitniejszych polskich poetów Ernest Bryll i młody pieśniarz Marcin Styczeń. Na koncercie, w którym tłumnie uczestniczyli studenci polonistyki pod przewodem patronującego uroczystości profesora Aleksandra Bobko – prorektora UR ds. naukowych, usłyszeliśmy piosenki do wierszy Ernesta Brylla i Karola Wojtyły (był akurat dzień urodzin nowego Błogosławionego), a także snute trybem dowcipnego, wzruszającego i pobudzającego do refleksji dialogu, opowieści o życiu, ponadpokoleniowej przyjaźni między poetami, wierze w Boga oraz Polsce w dobie politycznych i kulturowych przemian. Po koncercie poeta odpowiadał na pytania i podpisywał nowe tomy wierszy, przekładów (z literatury irlandzkiej), zaś sympatyczny Marcin Styczeń, oblegany przez studentki polonistyki, podpisywał płytę z piosenkami do wierszy E. Brylla zatytułowaną jak koncert Bryllowanie. Warto podkreślić, że spotkanie z dużą determinacją i wielkim zaangażowaniem zorganizowały dwie sympatyczne studentki polonistyki: Jadwiga Kielar (która napisała pracę magisterską o twórczości poetyckiej Ernesta Brylla) i Agnieszka Ziobro, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Słowo wstępne wygłosił profesor Gustaw Ostasz, promotor pracy magisterskiej Jadwigi Kielar poświęconej poezji Ernesta Brylla. Obszerna rozmowa z poetą, którą przeprowadziła J. Kielar, zostanie opublikowana w numerze „Frazy” 2011, nr 2.


28 kwietnia 2011
Spotkanie z Januszem Szuberem
Janusz Szuber w Radiu Rzeszów fot. Piotr Sobota

Okazją do spotkania, które odbyło się w gościnnym Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Rzeszowie, była publikacja w Wydawnictwie Literackim nowego tomu poety Powiedzieć. Cokolwiek. Przetykana lekturą wierszy rozmowa, którą z werwą poprowadził Jan Wolski, dotyczyła tematów „istotnych” poezji sanockiego mistrza: jego silnych związków z małą ojczyzną, koncepcji poezji, która rodzi się ze snu i pamięci, uwiecznia znikliwe ludzkie istnienia i zanikające tradycje, zdarzenia, miejsca oraz budowle, nie jest bytem idealnym, a chce być podobnie „użyteczna” w życiu jak przedmioty codziennego użytku. Włączyli się w nią aktywnie słuchacze, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z lektury tomu i składając poecie wyrazy sympatii i podziwu.


16 kwietnia 2011
Szymbark-Gorlice - sympozjum „Kultura jest jedna” oraz „Urodziny Frazy
i Drabiny”


Urodziny Frazy i Drabiny mowi K. Walc

Z inicjatywy Zdzisława Thola – dyrektora Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, świętujące 20 rocznicę istnienia, zaprzyjaźnione środowiska rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie” oraz kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”, zorganizowały wspólnie cykl imprez. Przed południem w malowniczo położonym nad zakolem Ropy i starannie odnowionym renesansowym kasztelu w Szymbarku odbyło się sympozjum pod hasłem „Kultura jest jedna”, którego moderatorem był reprezentujący środowisko „Frazy” i Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Zenon Ożóg. Wzięli w nim udział: dr Joanna Orlik (Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Krakowie), prof. Łukasz Konieczko (artysta grafik, prorektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych), prof. Artur Morda (filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego), dr Janusz Pasterski i dr Jan Wolski (reprezentujący środowisko „Frazy” oraz polonistykę UR), a także Olgerd Dziechciarz z Olkusza i Mariusz Kargul z Zamościa (pisarze i dziennikarze mediów lokalnych, animatorzy życia kulturalnego w swoich środowiskach, autorzy „Frazy”), środowisko gorlickie reprezentował filozof, krytyk literacki, współpracujący z gorlicką galerią Paweł Nowicki.

W dyskusji poruszano problem zmian w kulturze polskiej po roku 1989 (zysków i strat), niebezpieczeństw zdominowania kultury przez jej postać masową i popularną, niejasnych i zmiennych zasad polityki kulturalnej państwa oraz problemu jej niedoceniania (i co za tym idzie – niedoinwestowania) przez władze lokalne, a także dzisiejszej roli uniwersytetu oraz jego związku ze społecznościami lokalnymi. Zapis dyskusji i rozszerzone głosy jej uczestników znajdą się w publikacji, wydanej przez organizatorów sympozjum. Tego samego dnia wieczorem w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach odbyły się „Urodziny „Frazy« i »Drabiny«” – oficjalne otwarcie wystawy „4 ogrody”, prezentującej aktualne dokonania grupy artystycznej „Na Drabinie”: Krzysztofa Motyki, Antoniego Nikla, Marka Olszyńskiego i Marka Pokrywki. Wystawa stanowiła finalny akcent szeregu ekspozycji, podsumowujących dwudziestolecie istnienia grupy, zainaugurowanych rok wcześniej wystawą w galerii foyer Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – miejscu, gdzie jesienią 1990 roku odbyła się pierwsza wystawa grupy. Jej dzieje, charakterystykę oraz znaczenie w sztuce Polski Południowo-Wschodniej przedstawili związani z grupą krytycy sztuki Magdalena Rabizo-Birek i Tomasz Kisiel. Następnie rozpoczęła się trwająca długo w noc wspólna gorlicko-frazowo-drabinowa biesiada, urozmaicana wspomnieniami ze wspólnych dziejów, refleksjami i lekturą utworów twórców, autorów oraz przyjaciół „Frazy” i „Drabiny”.

Linki do strony gorlickiej galerii, gdzie znajduje się fotorelacja z konferencji i wystawy:

www.gorlice.art.pl Kilka zdjęć z wystawy (fot. M. Olszyński i K. Motyka).

M.Pokrywka na tle swoich obrazów, Gorlice


13 kwietnia 2011
Dariusz Bugalski w Rzeszowie

Dariusz Bugalski fot. Piotr Sobota

W Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Rzeszowie z czytelnikami i słuchaczami spotkał się Dariusz Bugalski - poeta, prozaik, dziennikarz Programu 3 Polskiego Radia.
Spotkanie promowało jego książkę Przecieki. Wiersze wybrane, wydaną staraniem Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie w wydawnictwie Auriuga w Warszawie pod koniec 2010 roku. Tom, przyozdobiony niezwykłymi zdjęciami znanego fotografika Wojciecha Prażmowskiego, gromadzi wiersze poety z tomów: Turtle, turtle, turtle; Przekłady, Miejsce, w którym nic się nie stało, Jaśnienie i o tu, a także z tomu prozy Piosenki, które pozwolą ci dociągnąć do czterdziestki. Zawiera także nowe utwory ze zbioru Drodzy Wiersze. Spotkanie, które prowadziła Magdalena Rabizo-Birek, dotyczyło między innymi okoliczności dość późnego debiutu poetyckiego autora, jego literackich i artystycznych inspiracji (zwłaszcza sztukami plastycznymi, muzyką i pracą w radiu), związków z ważnymi miastami i miejscami. Poeta, jak przystało na rasowego radiowca, pięknie czytał swoje wiersze, a także barwnie, interesująco, w stylu gawędy, pełnym smakowitych anegdot, opowiadał o swojej trudnej i nowatorskiej poezji.


24 marca 2011
Spotkanie z Andrzejem Salnikowem

Spotkaniem z pierwszym redaktorem „Frazy” Andrzejem Salnikowem zainaugurowaliśmy cykl spotkań z autorami „Frazy”, który objęło swym patronatem Polskie Radio Rzeszów. Plonem zdarzeń, którymi opiekuje się redaktor Andrzej Zajdel, są audycje poetyckie, emitowane na radiowej antenie. Andrzej Salnikow prezentował wydany w Bibliotece „Frazy” debiut poetycki Ptakodrzew czyli Dojrzewanie w opracowaniu graficznym Marka Pokrywki. Spotkanie, w którym poruszono problemy więzi między poezją a filozofią (Andrzej Salnikow jest filozofem z wykształcenia) oraz rozwikłano zagadkę tytułu „ptakodrzew” prowadził Jan Wolski.


5 marca 2011
Dwudziestolecie konkursu im. K. K. Baczyńskiego

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród XX Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego, organizowanego przez zaprzyjaźnione z „Frazą” Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego odbyło się w Śródmiejskim Domu Kultury w Łodzi i towarzyszyły mu spotkania z poetami Romanem Honetem (laureatem jednej z edycji konkursu i jurorem kilku edycji) oraz Przemysławem Owczarkiem (poetą i redaktorem młodoliterackiego pisma „Arterie”). Jury, które obradowało 9 lutego w składzie: Tomasz Cieślak (przewodniczący, Łódź), Justyna Fruzińska (Łódź), Roman Honet (Kraków), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Joanna Roszak (Poznań) postanowiło nagrodzić I Nagrodą Rafała Barona z Gdańska, II Nagrodę otrzymał Janusz Radwański z Kolbuszowej; III Nagrodą – ex equo uhonorowano Agatę Ludwikowską z Warszawy i Marcina Jurzystę z Torunia. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Pawłowi Podlipniakowi z Radomia i Bogdanowi Furtakowi z Zalesia Górnego. Nagrodę TETIS otrzymał Marcin Czeczko z Kalisza. Na uroczystość przybyli wszyscy laureaci za wyjątkiem zwycięzcy i ciekawy przebieg miała rozmowa z nimi, prowadzona przez przewodniczącą Stowarzyszenia Monikę Kocot oraz Tomasza Cieślaka. Zaprezentowano dorobek Stowarzyszenia – okładki wydanych dotychczas 90 książek oraz trzy nowe, pięknie wydane z okazji jubileuszu tomy wierszy: Piotra Maura Pogrzebowe obrzędy. Miłosne ceremonie, Marcina Siwka Prawie dotykam oraz prawdziwy rarytas - nowy zbiór wierszy założycielki i pierwszej Przewodniczącej Stowarzyszenia Joanny Ślósarskiej - dwujęzyczne Prześwietlone klisze z New Grange / The Overexposed Films from New Grange w przekładach Moniki Kocot. Jurorzy zgodnie podkreślali niezwykle wysoki poziom jubileuszowego konkursu oraz żywe dyskusje towarzyszące wyborowi laureatów. Utwory laureatów nagród i wyróżnień: Agaty Ludwikowskiej, Pawła Podlipniaka i Bogdana Furtaka zostaną zaprezentowane we „Frazie” 2011, nr 2. Wcześniej publikowaliśmy wiersze Janusza Radwańskiego i Marcina Jurzysty.

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio