Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Archiwum aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]


23 grudzień 2010
Śmierć Bogusława Wojtowicza


Bogusław Wojtowicz fot. Paweł Topolski

Tego dnia w wieku zaledwie 54 lat zmarł Bogusław Wojtowicz - człowiek wielu pasji i pomysłów, przyjaciel artystów, muzyków i pisarzy, niegdyś także aktor. Miastem jego życia stał się Tarnów, w którym przez kilkanaście lat kierował Galerią Miasta Biurem Wystaw Artystycznych, organizując z rozmachem wiele imprez plastycznych i muzycznych, współtworząc fenomen Tarnowa jako ważnego ośrodka polskiej kultury. Był pomysłodawcą ArtFest – festiwalu sztuk różnych, który odbywał się w Tarnowie późną jesienią, gromadząc wybitnych plastyków, fotografików, muzyków, pisarzy oraz dziennikarzy. Wojtowicz, nie zapominając o lokalnym środowisku, był otwarty był na to, co w plastyce nowe i nieoczywiste, otwierając szeroko przestrzeń swojej galerii dla młodych artystów i krytyków sztuki, przedstawicieli wielu jej dyscyplin (znakomicie przyjęty cykl „Alfabet polski 1 i 2”, uhonorowany nagrodami za projekt graficzny katalogu autorstwa Kuby Wojnarowskiego). Przyjaźniąc się z artystami światowego formatu (m.in. z wielkimi postaciami polskiej diaspory - Andrzejem Dudzińskim, Jerzym Skolimowskim, Rosławem Szaybo), organizując ich ekspozycje w Polsce, nie zapominał o artystach z Podkarpacia, z którym był związany więzami bliskiej przyjaźni (był bratem znakomitego rzeszowskiego malarza i rysownika Krzysztofa Wojtowicza). W tarnowskiej galerii pokazywali swe prace wielokrotnie artyści grupy „Na Drabinie” oraz rzeszowscy twórcy komiksu. We „Frazie” 2011, nr 1 wspominał go poeta i dziennikarz radiowy Dariusz Bugalski.


Dariusz Bugalski, Był wyjątkowy...


18 grudzień 2010
Zmarł Michał Fostowicz-Zahorski

Michał Fostowicz-Zahorski

 

Tego dnia zmarł po kilkunastomiesięcznych zmaganiach z chorobą jeden z najwierniejszych autorów „Frazy” Michał Fostowicz-Zahorski – poeta, malarz, myśliciel, tłumacz i znawca mistyki Dalekiego Wschodu oraz twórczości angielskiego wizjonera Williama Blaka’a, mieszkaniec śląskich gór. Zawdzięczamy mu piękny, poetycki przekład Drogi Lao Tsy i najobszerniejszy wybór tłumaczeń Wiersze i pisma Williama Blake’a (2007), a także potężną księgę o jego twórczości William Blake a sztuka starożytności (2008). Na łamach „Frazy” był obecny od 1998 roku, publikując wiersze, eseje i przekłady pism Blake’a. Jego osobę upamiętnią obszerny dział „Frazy” 2011, nr 1 „Hommage à Michał Fostowicz”, w którym znalazły się wspomnienia o pisarzu, jego obrazy, teksty literackie jemu poświęcone i eseje o jego twórczości poetyckiej, malarskiej i eseistycznej autorstwa: Anny Czabanowskiej-Wróbel, Karola Maliszewskiego, Antoniego Matuszkiewicza, Zofii Mirskiej, M. Rabizo-Birek i Henryka Wańka:


H. Waniek, Droga do Michała


6 grudzień 2010
Odszedł Bolesław Taborski

Tego dnia zmarł w Londynie Bolesław Taborski. Urodził się w 1927 r. w Toruniu. Był poetą, teatrologiem, tłumaczem i krytykiem literackim. Okupację spędził w Warszawie i Krakowie. Należał do Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po nim znalazł się w obozie jenieckim, następnie postanowił pozostać na Zachodzie. Od 1946 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii. Należał do redakcji „Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”. W latach 1959–1993 był pracownikiem Sekcji Polskiej BBC, prowadził między innymi niedzielny program poświęcony kulturze i sztuce, później zwany „Sztuka nad Tamizą”. Przetłumaczył na angielski dramaty Jana Pawła II. Był autorem książek teatrologicznych, wspomnieniowych i kilkunastu zbiorów wierszy. Na łamach „Frazy” kilkakrotnie publikowaliśmy jego wiersze, rozmowy z nim, szkice o jego poezji i recenzje z tomów.

Wspomnienie o nim dla „Frazy” napisał serdecznie z nim zaprzyjaźniony Piotr Sobolczyk.


Grudzień 2010
IV Konkurs twórczości miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

Wychodząc z optymistycznego założenia, że w każdym z nas drzemie odrobina Casanovy i w każdej z nas przemyka choć cień Julii, Galeria Retro, Grupa Literacka A4 i Krasnostawski Dom Kultury ogłaszają IV edycję Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”.

Regulamin Konkursu:
Do konkursu może przystąpić każdy, komu się to żywnie podoba i każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczy się wiek, staż i doświadczenie. Prace muszą być jednak oryginalne (nie publikowane nigdzie wcześniej), dyktowane sercem a nie chęcią zysku. Czekamy na Wasze wiersze, limeryki, satyry, fraszki i małe formy prozatorskie. Na konkurs należy nadesłać jeden utwór powielony w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego, opatrzonego godłem (czyli pseudonimem).

W oddzielnej kopercie powinny znajdować się dane o Autorze (wiek, czym
się obecnie zajmuje i dane niezbędne do nawiązania kontaktu – najlepiej numer telefonu lub adres e-mail).

Na prace czekamy do 28 stycznia 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego). Jako nagrody przewidziano: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 150 zł. Jury, w składzie: Marcin Czyż, Renata Filipiak, Kazimierz Malinowski (Przewodniczący), zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Ich wręczenie odbędzie się w niedzielę 13 lutego o godz. 17.00. Wtedy też nastąpi oficjalnie rozstrzygnięcie Konkursu, połączone ze spotkaniem autorskim z Gościem Specjalnym Gali – pisarzem Maciejem Malickim.

Swoje utwory przesyłajcie na adres: Krasnostawski Dom Kultury,
ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem: „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

Życzmy powodzenia!
Organizatorzy


27 listopad 2010
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty

27 listopada w Galerii Literackiej Małopolskiego BWA w Olkuszu odbyło się rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Ratonia. Jury Konkursu w składzie: Ewa Lipska, Tadeusz Dąbrowski, Janusz Pasterski po dokładnej lekturze 85 zestawów poetyckich, które wpłynęły na konkurs i zostały zaakceptowane ze względów formalnych, przyznało

I nagrodę Teresie Radziewicz z Juchnowca Górnego,
II nagrodę - Patrykowi Czarkowskiemu z Krakowa,
III nagrodę - Katarzynie Zając z Ozimka.

Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Bursztyński (Warszawa), Tatiana Judycka (Gliwice), Katarzyna Zychta (Sieniawa Żarska). Jury postanowiło również wskazać osoby nominowane do finału, a są nimi: Wojciech Roszkowski, Hanna Dikta, Janusz Solarz, Bogumił Staszek, Krzysztof Szeremeta, Jarosław Górski, Paweł Podlipniak, Janusz Radwański, Mirosław Brozio, Rafał Jaworski, Łucja Dudzińska, Kamila Pawluś, Jerzy Bieniamin Zimny, Bogumiła Jęcek, Jacek Mączka, Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Ewa Włodarska, Mateusz Andała, Katarzyna Konior i Mariusz Partyka.

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbyło się 25 listopada 2010 w siedzibie organizatora Konkursu: Galerii Literackiej Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Mecenasami konkursu są: Starosta Olkuski, Burmistrz Olkusza, kwartalnik „Fraza”, wydawnictwo „Oficyna 21” (wydawca m.in. tomu Poezje K. Ratonia), wydawnictwo NEON.


Listopad 2010
Nagroda dla Eryka Ostrowskiego

Eryk Ostrowski został laureatem Nagrody Fundacji Grazella im. Anny Siemieńskiej
w dziedzinie literatury pięknej za najnowszy tom Cydonia (Biblioteka Frazy, Rzeszów 2010) oraz za całokształt twórczości, z uwzględnieniem działalności redakcyjnej.


listopad 2010
XVI Konkurs Poetycki im. Anny Kamieńskiej w Krasnymstawie

Redaktorzy „Frazy”: Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski zostali zaproszeni do jurorowania w XVI Konkursie Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej za najlepszy tomik wydany na Lubelszczyźnie w 2009 roku. 5 listopada w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu, której jednym z punktów była prezentacja najnowszego numeru „Frazy” 2010, nr 2. Jury przyznało Nagrodę Główną Marii Przybylskiej za tom Po latach. Wybór wierszy (Norbertinum 2009) oraz wyróżniło trzy zbiory: Jadwigi Demczuk Spod stopy kamyk, Piotra Linka Bliżej skóry i ks. Piotra Dobaka Jak anioł ulotna – także opublikowane w lubelskim wydawnictwie Norbertinum.
Relacja Zenona Ożoga plus plakat

Jadwiga Demczuk czyta wiersze z wyroznionego tomiku

Z.Ozog, M. Rabizo-Birek, J. Wolski - final konkursu im. Anny Kamienskiej

6 października 2010
Zmarł Wacław Kaleta

Wacław Kaleta

Po długiej chorobie zmarł w Rzeszowie Wacek Kaleta – poeta, pieśniarz i tłumacz rosyjskich bardów: Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Urodził się w 1956 r. we wsi Bugaj koło Biecza, był absolwentem filologii rosyjskiej na UJ. Już wtedy wykonywał, odnosząc sukcesy pieśni rosyjskich bardów w autorskich przekładach. Spotkaliśmy się bodaj w 1998 roku. W numerze „Frazy” 1999 nr 1 opublikowaliśmy obszerny wybór jego przekładów wierszy i piosenek Bułata Okudżawy, esej O Mistrzu Bułacie prywatnych zdań kilka oraz wiersz Pożegnanie z Bułatem. Rok później w Bibliotece „Frazy” opublikowaliśmy jego tom przekładów Okudżawy Przejezdny muzyk z ilustracjami Jolanty Jakimy-Zerek – jedna z ładniejszych naszych książek. Wacek towarzyszył nam wtedy z gitarą na spotkaniach w Galerii Szajny w Rzeszowie, Zameczku Romantycznym w Łańcucie i artystycznej Piwnicy „U Becza” w Bieczu. Później nasze kontakty rozluźniły się. Wacek w tym czasie zajął się intensywniej własną twórczością poetycką, której plonem stał się tom wierszy Niezmienność, wydany w 2005 r. w Podkarpackiem Instytucie Ksiązki i Marketingu w Rzeszowie. Wielu ze swoich wierszy nadał formę pieśni, które wykonywał z gitarą. Poetycki talent odziedziczyła jedna z jego trzech córek – Natalia. Wiadomość o jego śmierci przyjęliśmy ze smutkiem i niedowierzaniem, jaki zawsze towarzyszy nieoczekiwanym, przedwczesnym zgonom. Na łamach „Frazy” 2011, nr 1 Wacława Kaletę wspominał Zenon Ożóg. Ogłosiliśmy tam także jeden z jego niepublikowanym, nadesłanych nam wraz ze świątecznymi życzeniami wierszy i poetyckie epitafium dla Ojca córki Natalii.

Zenon Ożóg, Wacław Kaleta – poeta i bard. Wspomnienie


1-5 października 2010
Andrzej Busza w Rzeszowie i w Kazimierzu Dolnym

Andrzej Busza podczas Nocnego Czytania laureatów
w radiowej Trójce czyta wiersze, fot. Maciej Bociański

 

Zapraszamy na spotkania z poetą, tłumaczem poezji polskiej na język angielski, wybitnym znawcą twórczości Josepha Conrada, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver w Kanadzie, którego dwie książki poetyckie – wspólny z Bogdanem Czaykowskim dwujęzyczny, polsko-angielski tom Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solistice oraz poemat Kohelet - ukazały się niedawno nakładem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” i Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.
Pierwsze z pisarzem odbędzie się w piątek 1 października o godzinie 12.00 w Kuncewiczówce w Kazimierzu Dolnym. Poprowadzi je Janusz Pasterski a jego tematem będzie „Kłopot z istnieniem, czyli o samotności artystów (i nie tylko). Wokół Koheleta Andrzeja Buszy”. Drugie spotkanie będzie miało miejsce w poniedziałek 4 października także o godzinie 12.00 w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Żeromskiego 2 i będzie nosiło tytuł: „Kraków – Jerozolima – Londyn – Vancouver. Sceny z życia i twórczości Andrzeja Buszy”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Rabizo-Birek.

5 października we wtorek przed południem (po godz. 11.00) w Auli im. S. Pigonia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Al. Rejtana 16 B) odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona literaturze polskiej w Kanadzie, w której uczestniczył będzie prof. Andrzej Busza. Tematem jego wystąpienia będzie „Sytuacja polskiego pisarza w Kanadzie”. Ponadto redaktorzy „Frazy” (pracownicy naukowi UR) mówić będą m.in. o historii literatury polskiej w Kanadzie (dr hab. prof. UR Zenon Ożóg), polskich pisarzach w Toronto (dr Jan Wolski), archiwum Floriana Śmieji w zbiorach UR (dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska), pisarzach kanadyjskiej diaspory na łamach „Frazy” (dr Anna Jamrozek-Sowa), a także o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy. Profesor Busza tego dnia wygłosi o 9.00 rano wykład dla studentów anglistyki UR o nowatorstwie twórczości Josepha Conrada wobec współczesnej mu prozy.

Pobierz: Zaproszenie na spotkanie w Kazimierzu

Relacja: Andrzej Busza po raz trzeci w Rzeszowie (J. PASTERSKI)

 


27 maja 2010
Krasnystaw

Redaktorzy „Frazy” będą gośćmi Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka. Odsłona i sztuka sonetu. Krasnystaw 27 V 2010.

Zarys Programu Festiwalu
Relacja z festiwalu

 


12 maj 2010
Spotkania z Natałką Biłocerkiweć w Poznaniu i w Warszawie

18 maja godz. 11. - Natałka Biłocerkiweć będzie uczestniczyć w Festiwalu kultury UKRAIŃSKA WIOSNA w Poznaniu. Weźmie udział w śniadaniu literackim wraz z Marią Matios, Walentyną Sobol i Ołeną Hołub. We wtorkowy poranek rozmowy poprowadzi prof. dr hab. Bogusław Bakuła – Dziedziniec Muzeum Archeologicznego.

19 maja o godz. 18.30 spotka się z czytelnikami w Warszawie w Klubie na Marszałkowskiej (ul. Marszałkowska 19, róg Oleandrów). W spotkaniu weźmie udział tłumacz jej poezji Bohdan Zadura. Podczas obu spotkań ukraińska poetka będzie promować wydany w Bibliotece Frazy tomik Róża i nóż.


11 maj 2010
Aktualne konkursy i ogłoszenia literackie

Ogłoszono VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.


11 marzec 2010
Spotkanie z Jerzym Januszem Fąfarą

Zapraszamy na spotkanie ze znanym rzeszowskim prozaikiem i autorem nagradzanych słuchowisk radiowych, które odbędzie się w Auli im. Stanisława Pigonia budynek A3, al. Tadeusza Rejtana 16 B, o godzinie 14.00. Autor, w przeddzień 88. rocznicy urodzin Józefa Szajny, będzie promował swoją książkę 18 znaczy życie – rzecz o Józefie Szajnie. Prowadzenie: dr Anna Jamrozek-Sowa, słowo o książce: Paulina Bieniek. Współorganizatorem spotkania jest Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UR.


4 luty 2010
Aktualne konkursy i ogłoszenia literackie

Biblioteka Poezji Polskiej.
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze tworzy Bibliotekę Poezji Polskiej i prosi wszystkich poetów o przesyłanie ich autorskich tomików wierszy na adres:

Muzeum Romantyzmu
ul. Krasińskiego 9
06-406 Opinogóra


3 luty 2010
Wystawa „Ekslibrisy Krzysztofy Lachtary”

Exlibrysy K. Lachtary


Od 3 do 27 lutego w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prezentowana jest wystawa ekslibrisów wybitnej rzeszowskiej graficzki Krzysztofy Lachtary. Wykonane w trudnych technikach graficznych akwaforty i akwatinty znaki graficzne tej artystki to małe arcydzieła, które spełniają szczególne funkcje – są formą duchowego-metaforycznego portretu właściciela książki oraz, jak trafnie napisał w przygotowanym z okazji wystawy bibliofilskim katalogu, pomysłodawca ekspozycji, nasz redakcyjny kolega Jan Wolski, można je traktować „jako coś w rodzaju osobistych listów autorki do poszczególnych owsób, rodzaj poetyckich impresji o życiu i o człowieku, konkretnym, a nierzadko człowieku w ogóle”. Katalog wystawy pięknie zaprojektowali i wspólnie wykonali Jan Wolski i stale z „Frazą” współpracujący grafik Grzegorz Wolański. Wydano go w ilości 100 numerowanych egzemplarzy, a pierwsze 10 egzemplarzy zawiera oryginalny linoryt „mistrzowskim zamysłem Krzysztofy Lachtary wykonany” – jak można przeczytać w poetyckim kolofonie.


15 styczeń 2010
Bohdan Zadura laureatem Nagrody im. Józefa Czechowicza


Bohdan Zadura, fot. Marek ZaduraJury II Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Józefa Czechowicza (przyznawaną przez Oddział Literacki Muzeum im. J. Czechowicza i lubelski oddział SPP) przyznało ją 15 stycznia 2010 Bohdanowi Zadurze – autorowi 17 tomików poetyckich, znakomitemu tłumaczowi poezji ukraińskiej, angielskiej i węgierskiej. Juror nagrody, profesor Jerzy Święch powiedział o poecie, uzasadniając wybór: „Zaczynał od wierszy będących pewną stylizacją utworów form dawnych, aż doszedł wreszcie do takich form wiersza, które dają wrażenie niesłychanej kondensacji słowa. W tym wszystkim wydaje się być Zadura najbliższy naszemu sposobowi odczuwania świata. Kiedy opadają z nas słowa zbędne pozostaje w nas to, co jest treścią doświadczenia”. W roku 2007, w pierwszej edycji ogólnopolskiej (wcześniej nagroda miała wymiar lokalny) laureatem nagrody został Tadeusz Różewicz. Do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 153 tomików poezji. Gratulując serdecznie Poecie - naszemu przyjacielowi i autorowi, składamy mu także najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającej się 65-rocznicy urodzin: wielu twórczych spełnień, zdrowia, wytrwałości, radości z życia, pracy i spotkań z ludźmi!


5 styczeń 2010
Spotkania z Natałką Biłocerkiweć

Notatki ze spotkań z Natałką Biłocerkiweć

Zapraszamy na styczniowe spotkania z ukraińską poetką Natałką Bilocerkiweć, promujące wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” tom wierszy poetki Róża i nóż w wyborze i przekładach Bohdana Zadury:

5 stycznia (wtorek) w Rzeszowie o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6 stycznia (środa) w Lublinie o godz. 17.00 w Kawiarni Artystycznej Hades. Spotkanie poprowadzą Bogusław Wróblewski (red. nacz. „Akcentu”) i red. Grażyna Lutosławska z Polskiego Radia Lublin S.A. Gościem spotkania będą także: Magdalena Rabizo-Birek (red. nacz. „Frazy”, redaktorka tomu, Mykoła Riabczuk, Bohdan Zadura).

8 stycznia (piątek) w Kazimierzu Dolnym o godz. 12.00 w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

8 stycznia (piątek) w Puławach ok. godz. 18.00 w Willi „Samotnia”. Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Puław z udziałem Mykoły Riabczuka i Bohdana Zadury poprowadzi Wojciech Kuba.

11 stycznia (poniedziałek) w Krakowie o godz. 18.00 w Sali im. Franciszka Maryewskiego Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1.

Zaproszenia za promocje w Kazimierzu
Zaproszenie na premierę w Krakowie
Zaproszenie na spotkanie Rzeszowskie 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio