Wyszukiwarka:

 


Najnowszy numer:

 Archiwum aktualności:

[2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]


20 grudzień 2009
Urodziny Adama Czerniawskiego


Adam Czerniawski, fot. Stefan Czerniawski.20 grudnia 2009 roku 75 lat skończył Adam Czerniawski – poeta (wydał 10 tomów poezji), prozaik (5 książek), eseista (5 zbiorów tekstów), tłumacz, od lat wojny mieszkający poza krajem, najpierw w Palestynie, po zakończeniu wojny w Wielkiej Brytanii. Na przełomie lat 50. i 60 XX wieku był redaktorem wychodzącego w Londynie młodoliterackiego pisma „Kontynenty”. Zredagował i opatrzył przedmową antologię grupy poetyckiej Kontynentów Ryby na piasku. Publikował w paryskiej „Kulturze”, „Wiadomościach” londyńskich, „Oficynie Poetów”, „Odrze”, „Więzi”, „Twórczości”. Na łamach „Frazy” obecny od kilkunastu lat; ogłaszał u nas swoje wiersze, prozę, eseje, rozmowy. Kilkakrotnie gościł w Rzeszowie, gdzie spotykał się z czytelnikami poezji w Domu Polonii, na Uniwersytecie Rzeszowskim, w księgarni „Libra”. Wziął też w 2004 r. udział w sesji naukowej na UR „Poezja polska na Obczyźnie”. W Bibliotece „Frazy” wydaliśmy we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie dwie jego książki Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji (2007)i tom rozmów O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski (2006). W jego bogatym dorobku translatorskim wyróżniają się, cenione przez krytyków anglosaskich, wydane w osobnych tomach przekłady poezji i dramatów Tadeusza Różewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej, Trenów Jana Kochanowskiego, poezji Staffa i prozy poetyckiej Zdzisława Stroińskiego. 22 listopada z okazji urodzin Poety w Ognisku Polskim w Londynie odbył się uroczysty wieczór autorski, który poprowadzili Andrzej Morawicz i Regina Wasiak-Taylor. 27 listopada Dom Polski w Amsterdamie we współpracy z polonistyką Uniwersytetu Amsterdamskiego zorganizował Adamowi Czerniawskiemu wieczór „Moje poetyckie i translatorskie spotkania w Norwidem”. Towarzyszył on pierwszej na tamtejszym Uniwersytecie polonistycznej sesji naukowej „Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity”, w której uczestniczyło wielu znakomitych polskich i zagranicznych polonistów i komparatystów, znawców romantyzmu i literatury polskiej (m.in.: Rolf Fieguth, Mieczysław Inglot, Maria Korytowska, Maria Delaperiere, Aleksander Fiut, Arent Van Nieukerken, Krzysztof Trybuś). Na spotkaniu poeta mówił o miejscu Norwida w swoim życiu i twórczości, o problemach translatorskich, a także czytał swoje przekłady Norwida. Spotkanie miało piękną oprawę muzyczną. Mieszkające w Holandii polskie artystki wykonały utwory lubiane przez Norwida utwory Bacha, a także Boccheriniego, Czajkowskiego i Torellego. Zabrakło tylko Chopina (bo Dom Polski nie ma fortepianu). Z okazji urodzin redakcja „Frazy” składa Poecie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju ducha, częstego uśmiechu, zrozumienia i akceptacji dla świata i ludzi, a także urzeczywistnienia wszystkich twórczych planów i zamierzeń, zwłaszcza wydania długo oczekiwanego, nowego wyboru wierszy.


12 grudzień 2009
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

12 grudnia 2009 w siedzibie Galerii BWA Olkusz odbył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, któremu patronuje „Fraza”. Po wnikliwym przeczytaniu 101 zestawów wierszy, które wpłynęły na konkurs i zostały zaakceptowane ze względów formalnych, jury w składzie: Miłosz Biedrzycki, Roman Honet i Janusz Pasterski - przewodniczący, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda - 1000 zł i druk tomiku poetyckiego: Arkadiusz Stosur,
II nagroda - 600 zł: Agnieszka Gadzińska-Grądkiewicz,
III nagroda - 300 zł: Mirosława Pajewska.

Wyróżnienia otrzymali:
Robert Miniak, Dominik Piotr Żyburtowicz i Maciej Kotłowski.

Jury postanowiło także wskazać osoby nominowane do nagród, a są to: Piotr Macierzyński, Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Adam Kamiński, Grzegorz Bursztyński, Czesław Markiewicz, Joanna Borzęcka, Justyna Bednarska i Piotr Zemanek. Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni i nominowani, oprócz nagród finansowych otrzymali zestawy książek, które ufundowały: kwartalnik "Fraza", Wydawnictwo Oficyna 21 oraz Wydawnictwo NEON. Mecenasi konkursu: Urząd Miasta w Olkuszu i Starostwo Powiatowe w Olkuszu. W programie były także: spotkanie z poetami Miłoszem Biedrzyckim, Romanem Honetem i Januszem Pasterskim i promocja tomiku Largo Izabeli Kawczyńskiej, laureatki IV OKP im. K. Ratonia.


11-12 grudnia 2009
Refleksje o naturze w sztuce ponowoczesnej

M. Rabizo-Birek na wernisaż,
w tle obraz E. Cieszyńskiej, fot. Zenon Ożóg


Od 11 grudnia do 12 stycznia w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu była pokazywana dziewiąta już ekspozycja z cyklu Artefakty – dorocznych prezentacji mających na celu „rozpoznanie, ujawnienie i promocję najciekawszych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia”. Temat wystawy „Refleksja o naturze w sztuce ponowoczesnej” zaproponowała Magdalena Rabizo-Birek, która zaprosiła do udziału w niej czworo artystów: Elżbietę Cieszyńską, Magdalenę Cywicką, Antoniego Nikla i Piotra Rędziniaka.

We wstępie do katalogu wystawy, w której znajdują się także wypowiedzi artystów, autorka napisała: „Interesuje mnie też stosunek artystów ponowoczesności do bogatej, wielowymiarowej tradycji przedstawiania natury, język i środki wyrazu, które wybierają do jej przedstawienia spośród wielu dostępnych i akceptowanych - wszak żyjemy w epoce programowego eklektyzmu. Czy ukazują naturę jako coś wobec człowieka obcego, istotowo odmiennego, czy też przedstawią ją jako krajobraz duszy (i jak ta dusza wygląda?), czy dominuje w nich poczucie alienacji czy wspólnoty, obcości czy fascynacji, szacunku czy instrumentalnego jej wykorzystania?” Zaś podsumowując efekty wystawy napisała: „Natura będąca odbiciem Boga i tajemnicą, sakralizowana i naśladowana, instrumentalnie wykorzystywana, niszczona, będąca ideałem i modelem sztuki, kochaną i znienawidzoną częścią naszego jestestwa – te jej obrazy, które odnajduję w pracach artystów Podkarpacia, nie obejmują wszystkich sposobów funkcjonowania tego wielkiego tematu w sztuce XXI wieku.

Wystawa pokazuje jednak zarówno żywotność, jak i owocność refleksji nad naturą w sztuce oraz unaocznia bogactwo możliwości artystycznych, jakie niosą płynące z niej inspiracje.” W ostatnim dniu ekspozycji miał miejsce ciekawy panel dyskusyjny z udziałem autorów wystawy i publiczności, w której dyskutowano o stosunku do natury współczesnych artystów, charakterze sztuki ponowoczesnej, aktualnym statusie i przyszłości tradycyjnych rodzajów sztuki. Fragmenty tej dyskusji, w której obok uczestników wystawy głos zabrali m.in.: Jacek Antoni Zieliński, Andrzej Cieszyński, Jadwiga Sawicka, Grażyna Niezgoda i Janusz Cywicki, ukażą się na łamach „Frazy”.


10 listopada 2009
Redakcja „Frazy” w Lublinie

Relacja z wizyty w Lublinie

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i redakcja „Akcentu” serdecznie zapraszają na spotkanie z redaktorami rzeszowskiego czasopisma „Fraza”: Magdaleną Rabizo-Birek (redaktor naczelna), Zenonem Ożogiem, Janem Wolskim [nasi goście są także pisarzami i historykami literatury z Uniwersytetu Rzeszowskiego].

Słowo wstępne: Anna Ruman. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2009 r. o godz. 18:00 w siedzibie redakcji kwartalnika „Akcent” przy ul. Grodzkiej 3, III p.


11 października 2009
Redaktorzy pism literackich o nowej polskiej prozie

 

Dyskusja w radiu PiKRedaktor naczelna „Frazy” Magdalena Rabizo-Birek wzięła udział w dyskusji pod hasłem „Rola pism literackich w wyznaczaniu nowych trendów w polskiej prozie”, która odbyła się w ramach Festiwalu 4 Pory Książki - Pora Prozy w Bydgoszczy. W dyskusji prowadzonej w Radiu Pomorza i Kujaw (PIK) przez redaktorki Małgorzatę Maniszewską i Ewę Dąbską wzięli udział: Paweł Dunin-Wąsowicz („Lampa”), Darek Foks („Twórczość”), Krzysztof Myszkowski („Kwartalnik Artystyczny”), Artur Nowaczewski („TOPOS”) Mieczysław Orski („Odra”) i Adrian Sinkowski („Wyspa”). Dzielili się oni swoimi doświadczeniami i inicjatywami wydawniczymi oraz momentami bardzo burzliwie spierali się o nowe zjawiska w polskiej prozie. Pomysłodawcami i organizatorami spotkania byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.


9 września, 1 października 2009 r.
Pisarze z Obczyzny w Rzeszowie

We wrześniu i październiku w Rzeszowie gościli autorzy „Frazy” – pisarze polscy mieszkający stale poza granicami Polski. 9 września 2009 r. w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie miało miejsce spotkanie autorskie z dr Bogumiłą Żongołłowicz z Melburne w Australii - poetką, dziennikarką i literaturoznawczynią badającą dzieje polskiej emigracji artystycznej na tym odległym kontynencie. Organizatorzy opatrzyli je tytułem „Moja idolomania i inne wiersze”. Obok rozmowy z publicznością na temat realiów życia w krainie kangurów, autorka prezentowała swój najnowszy tom wierszy Śmierci mi bliskie. Spotkanie we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie oraz rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska przygotowała redakcja „Frazy”.

1 października 2009 r. w tym samym gościnnym miejscu we współpracy z naszą redakcją odbyło się spotkanie autorskie Aleksandra Rybczyńskiego z Toronto - poety, krytyka sztuki i dziennikarza, który przez wiele lat redagował założone przez siebie w Kanadzie pismo literackie „List Oceaniczny”. Spotkanie było poświęcone promocji jego najnowszego tomu wierszy Kaligrafia w ciemności. Oba spotkania, w których wzięła udział młodzież szkół średnich, studenci i miłośnicy literatury, poprowadził ze swadą redaktor „Frazy” dr Jan Wolski.


czerwiec - październik 2009 r.
Wystawy Krystyny Walc

Od 1 do 14 czerwca 2009 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie prezentowana była wystawa prac plastycznych Krystyny Walc (aktualnej Przewodniczącej Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, współpracowniczki pisma „Fraza”, cierpliwej i uważnej korektorki frazowych publikacji). Wystawę zorganizowano z okazji 15-lecia jej pracy twórczej w Amatorskim Klubie Plastycznym im. Ferdynanda Brzęka. W Galerii WDK Krystyna pokazała swoje obrazy, akwarele, rysunki i grafiki. Sztuki plastyczne były jej pasją od wczesnego dzieciństwa, jednakże dopiero kilka lat po ukończeniu studiów polonistycznych na rzeszowskiej WSP zaczęła realizować swe marzenia – m.in. uczestnicząc w zajęciach plastycznych w WDK, wyjeżdżając na plenery, ostatnio zaś podejmując roczne studia w zakresie rysunku w Prywatnej Akademii Sztuki w Rzeszowie. Jej ulubionymi gatunkami są pejzaż i martwa natura, w nich osiąga szczególnie ciekawe artystyczne efekty. Dużym wyzwaniem było dla niej przedstawienie człowieka, ale i z tym trudnym zadaniem radzi sobie coraz lepiej.

 

K. Walc w gronie przyjaciół (w tym redakcji „Frazy”)
podczas wernisażu w WDK

Wystawa w WDK podobała się widzom; autorka została poproszona o pokazanie swych prac w miejscu swej pracy - Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekspozycję skromnie zatytułowaną „Takie moje malowanie...” można było oglądać w Czytelni Czasopism Bieżących BUR od 18 września do 5 października. Wernisaż wystawy uświetnił Piotr Durak, prezentując swoje wiesze z wydanego w Bibliotece „Frazy” tomiku Wiatrołomny. W małym katalogu towarzyszącym wystawie w WDK Krystyna tak odpowiadała na zadane sobie pytanie: „co jest najpiękniejsze w malowaniu?”: „[...] te chwile, kiedy nie ma świata. Jest obiekt, ręka, narzędzie i podłoże. I trzeba to sobie jakoś przetłumaczyć, przełożyć... Z trójwymiarowego w płaskie, z wielobarwnego na czarno-białe, z tego, co się wie na to, co się widzi... Czasem, z rzadka, jest potem zdziwienie, że „wyszło”. A jeśli „nie wyszło”, trzeba spróbować jeszcze”.

15-lecie twórczości Krystyny Walc - wernisaż.


15 czerwca 2009 r.
Krystyna Myszkiewicz nominowana do nagrody Cogito

Na pstryk i zew, Krystyna Myszkiewicz.

Jury Nagrody Mediów Publicznych Cogito, ustanowionej w roku 2008, a przyznawanej autorowi książki o szczególnych walorach artystycznych, napisanej i wydanej w języku polskim w roku minionym, które w tym roku obraduje pod przewodnictwem Julii Hartwig nominowało do nagrody 25 książek. Jest wśród nich tom wierszy Krystyny Myszkiewicz Na pstryk i zew, wydany przez Galerię Literacką przy MBWA w Olkuszu, firmowany przez Bibliotekę Frazy. Autorka jest laureatką I Nagrody III Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, któremu patronuje „Fraza”. Serdecznie gratulujemy Krystynie i trzymamy za nią kciuki. Nazwiska tegorocznych laureatów nagród zostaną ogłoszone 14 września 2009 r. podczas uroczystej gali transmitowanej w TVP1, TVP Kultura i Programie 1 Polskiego Radia. Wśród nominowanych do Cogito znaleźli się także Andrzej Bart, Kazimierz Brakoniecki, Wojciech Chmielewski, Stefan Chwin, Krzysztof Czyżewski, Jacek Dehnel, Andrzej Dobosz Jacek Gutorow, Paweł Huelle, Inga Iwasiów za "Bambino", Ignacy Karpowicz, Janina Katz, Bożena Keff, Aleksander Kościów, Jacek Milewski, Piotr Mitzner, Monika Mosiewicz, Feliks Netz, Tadeusz Olszański, Jacek Podsiadło, Jarosław Marek Rymkiewicz, Marian Sworzeń, Krzysztof Varga i Jacek Woźniakowski.
Tomik Krystyny Myszkiewicz można zamawiać na adres redakcji „Frazy”.


28 maja 2009 r.
Janusz Szuber w Teatrze Stygmator w Krakowie

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie oraz Teatr Sygmator i Ogród Botaniczny UJ zapraszają na spotkanie z poetą Januszem Szuberem połączone z promocją jego książki poetyckiej Wpis do ksiąg wieczystych oraz pracy zbiorowej Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera p. red. Jolanty Pasterskiej i M. Rabizo-Birek. Głosy o poecie wygłoszą: Tomasz Cieślak-Sokołowski, Józef Kurylak, Gabriela Matuszek, M. Rabizo-Birek, Bogdan Tosza. Prowadzenie” Wojciech Ligęza i Violetta Zygmunt. Spotkanie odbędzie się w Teatrze Stygmator w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 o godz. 18.00 dnia 30 maja 2009r.. Następnie Janusz Szuber spotka się z członkami krakowskiego oddziału SPP.


25 maja 2009 r.
V Konkurs im. Ratonia ogłoszony!

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej. Czytaj więcej...


23 kwietnia 2009 r.
Promocja książki o Zofii Romanowiczowej

Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej, Anna Jamrozek-Sowa.

Instytut Filologii Polskiej UR i Stowarzyszenia Literacko-Artystyczne „Fraza” zaprasza na spotkanie z Anną Jamrozek-Sową i promocję jej książki Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej. Godz. 13.00, ul. Rejtana 16 c, s.110.


21 kwietnia 2009 r.
Janusz Szuber i jego poezja w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wpis do ksiąg wieczystych oraz Poeta czułej pamięci

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Filologii Polskiej UR Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” Zapraszają na spotkanie z poetą Januszem Szuberem, promocję nowego tomiku jego wierszy Wpis do ksiąg wieczystych i prezentację książki Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
21 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00

Relacja ze spotkania z Januszem Szuberem.


22 stycznia 2009 r.
Książka o twórczości Janusza Szubera

Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera

Na przełomie roku ukazał się, wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", tom Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera. Jest to najobszerniejsze (387 stron), wielostronne opracowanie poświęcone poecie z Sanoka. Tak - jak ją nazwał Tomasz Mizerkiewicz - księga "zakładzinowa" szuberologii zawiera 3O szkiców, rozpraw i esejów znakomitych badaczy i znawców współczesnej literatury z wielu, nie tylko polskich ośrodków akademickich, zapis dyskusji panelowej o miejscu poezji Szubera w literaturze (nie tylko polskiej), kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety, indeks i skorowidz omawianych w niej utworów. Artykuły ilustrują barwne reprodukcje prac plastycznych z dedykowanej Januszowi Szuberowi wystawy "Światło pamięci". Cytując dalej słowa opinię Tomasza Mizerkiewicza: "Tom Poeta czułej pamięci stanowi jako całość przedsięwzięcie naukowe bardzo potrzebne i prawdziwie udane. Redaktorki Jolanta Pasterska i Magdalena Rabizo-Birek, świetnie rozumiejąc specyfikę Szuberowego dzieła, zaprojektowały niepowtarzalną pracę zbiorową, w której panuje godna podkreślenia swoboda wypowiedzi i umysłowy ferment. Układ tekstów zgłoszonych do księgi przejrzyście je porządkuje.

Najpierw pojawia się grupa artykułów o charakterze ogólnym, potem konstelacja wypowiedzi odnoszących się do kolejnych książek Szubera, następnie rozważania nad szczegółowymi kwestiami tematycznymi i konstrukcyjnymi, wreszcie wypowiedzi wspomnieniowe [...]". W książce znajdują się szkice m.in.: Mariana Pankowskiego, Józefa Nowakowskiego, Jacka Łukasiewicza, Zbigniewa Andresa, Henryka Wańka, Aleksandra Fiuta, Stanisława UIiasza, Oksany Weretiuk, Wojciecha Ligęzy, Antoniego Libery, Krystyny Latawiec, Wojciecha Kaliszewskiego i Wasyla Machno.

Książkę w cenie 52 złotych można zamawiać pod adresem mailowym: fraza@univ.rzeszow.pl i rzeszowskim numerem telefonu: (+48) 17 872 12 38.

 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio