Wyszukiwarka:

 


 Kutnowski Dom Kultury ogłasza V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach VI Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 26-27 czerwca 2010”

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2010 r. w Kutnie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
 3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 10.00. Do tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć na ręce organizatora zgłoszenie do konkursu.
 4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 18 czerwca 2010 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi w trakcie konkursu wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora podczas konkursu.
 5. Jury w składzie: Wojciech Kass, Marek Czuku, Izabela Kawczyńska po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 3.000 zł.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 26 czerwca o godz. 20.00
 7. Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 8. Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w konkursie, prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa: pocztą elektroniczną lub listownie.
 9. Pierwszym 30 uczestnikom zgłoszonym do konkursu do końca maja br. organizator zapewnia bezpłatne noclegi.
 10. Adres organizatora:

  Kutnowski Dom Kultury
  ul. Żółkiewskiego 4
  99-302 Kutno
  tel. kom. 604 296 487
  tel. (024) 254 67 97

  dopisek: V OKJW.


 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio