Wyszukiwarka:

 


 KOMUNIKAT

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Redakcja kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza" i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" zapraszają do udziału w publikacji roboczo zatytułowanej "Twórczość Olgi Tokarczuk - od Miasta w lustrach do Prowadź swój pług przez kości umarłych". Do udziału w wydawnictwie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych filologii polskiej i innych kierunków UR oraz szczególnie - studentów i absolwentów UR o zainteresowaniach naukowych, a także uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym. Publikacją chcemy uczcić okrągły jubileusz urodzin popularnej pisarki, który przypada na rok 2012 i dwudziestolecie jej debiutu prozatorskiego - publikacji powieści Podróż ludzi Księgi. Promocję monografii, połączoną z sesją naukową, prezentującą wybrane szkice, pragniemy uczcić, zaplanowaną na jesień 2012 r., pierwszą wizytę pisarki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prosimy o jak najszybsze nadsyłanie tematów, a na gotowe teksty czekamy do końca czerwca 2012 r.

Spektrum zagadnień, które mogą być poddane opisowi, obejmować może następujące zagadnienia:

 • szkice monograficzne poświęcone wybranym utworom pisarki;
 • poetykę jej pisarstwa (stylistyka, genologia, narracja, kreacja postaci, przestrzeń
  i czas, zagadnienia języka i in.);
 • wybrane problemy i tematy (np. obyczajowe, polityczno-historyczne; religijno-metafizyczne, filozoficzno-światopoglądowe);
 • mity, symbole, motywy baśniowe i fantastyczne; - intertekstualność, formy obecności tradycji;
 • miejsce na tle pokolenia (urodzonych w latach sześćdziesiątych, pokolenia „brulionu”, generacji 1989);
 • poezję, eseistykę, krytykę literacką, publicystykę, sztukę rozmowy
  Olgi Tokarczuk;
 • Olga Tokarczuk w pejzażu współczesnej kultury popularnej;
 • przyczynki do biografii;
 • zagadnienia recepcji i przekładu (w tym recepcja pisarstwa Tokarczuk w Europie
  i na świecie);
 • adaptacje filmowe, teatralne i telewizyjne utworów pisarki.

Artykuły powinny mieć objętość nie większą niż arkusz wydawniczy (22 strony znormalizowanego wydruku komputerowego). Teksty mogą być wysłane elektronicznie
w powszechnie używanych formatach, z dolnymi przypisami i polskimi skrótami,
z dołączonych pod tekstem indeksem przywoływanych imion i nazwisk, z imionami
i nazwiskami tłumaczy na podane niżej adresy redaktorów:

Dr Magdalena Rabizo-Birek: magdarabizo@go2.pl
Mgr Magdalena Pocałuń-Dydycz: bov@interia.pl


 
        © 2006-2010 FRAZA. Layout: Jaro. Realizacja: Agencja reklamowa MG Studio